Trwa budowa chodnika łączącego ul. Obywatelską i Dolinę Gęśnika

0
583

Trwa budowa chodnika wraz z podjazdem dla wózków i rowerów, które połączą osiedle przy ul. Obywatelskiej z Doliną Gęśnika. 
Budowa chodnika od ul. Obywatelskiej do Doliny Gęśnika

Na tę inwestycję czekało wielu mieszkańców (zwłaszcza z pobliskiego osiedla), bo ułatwi im to dostęp do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Źródlanej. Poza entuzjastami takiego rozwiązania pojawiło się także sporo głosów sprzeciwu wobec planowanej wycinki drzew (czytaj więcej: Przeciwnicy wycinki drzew przy ul. Obywatelskiej). W ramach inwestycji wykonany będzie ciąg pieszy wraz z oświetleniem. Zostanie przebudowany także pas drogi gminnej.

W ramach inwestycji planuje się:
1) wykonanie ciągu pieszego wraz z oświetleniem zlokalizowanego w Zielonej Górze pomiędzy
ul. Źródlaną a ul. Obywatelską:
− ciągi piesze o szerokości 2,0 m wraz ze schodami terenowymi,
− linię kablową nn 0,4 kV zasilającą projektowane słupy oświetleniowe wraz z oprawami ledowymi z istniejącej linii oświetlenia drogowego w ul. Źródlanej;
2) przebudowę pasa drogi gminnej nr 104500F ul. Źródlanej na działce nr 65/62 w obrębie 5 w zakresie budowy chodnika oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego;
3) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w ilości 20 drzew gatunku: brzoza we wskazanym miejscu wraz z 3 letnia pielęgnacją zgodnie z decyzją Marszała Województwa Lubuskiego z dnia 29 lipca 2021r. oraz zmiana do decyzji z dnia 13 sierpnia 2021r.

Wycinka drzew przy ul. Obywatelskiej i ul. Źródlanej
Teraz widać, że część drzew już zostało wyciętych. Łącznie do wycinki przeznaczono kilkanaście drzew z czego trzy to dęby a pozostałe to brzozy i topole. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nasadzeń kompensacyjnych. Posadzone zostanie 20 drzew. A wykonawca będzie musiał przez trzy lata zadbać o ich pielęgnację. – Teren jest porośnięty dużą ilością drzew samosiejek. Nie było możliwości zaprojektowania ciągu pieszego szer. 2,0 m z ominięciem wszystkich drzew. W dniu 29 lipca 2021r. uzyskano decyzję Marszałka Województwa Lubuskiego zezwalającą na wycinkę 16 drzew kolidujących z ciągiem.  Decyzja uzależniła zezwolenie na usuniecie drzew od wykonania nasadzeń kompensacyjnych w ilości 20 szt. drzew, które zostaną nasadzone wzdłuż wybudowanego ciągu. Będą to drzewa z gatunku: brzoza, grab, klon lub jesion – wyjaśniała nam Monika Zapotoczna z urzędu miasta.

Koszt realizacji inwestycji to ponad 460 tys. zł (czyta więcej: Koszt budowy łącznika ul. Obywatelskiej z Doliną Gęśnika)

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here