Napastnik z bronią na UZ strzela do studentów. Jak reaguje policja? (ZDJĘCIA)

1
1717
Napastnik z bronią automatyczną wtargnął na teren Uniwersytetu Zielonogórskiego i zaczął strzelać do student oraz pracowników. Na szczęście to tylko założenie do ćwiczeń przeprowadzonych wczoraj /11.12.2017/ przez zielonogórskich policjantów na terenie budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej. Zadaniem policjantów było unieszkodliwienie napastnika, a także zneutralizowanie urządzenia wybuchowego, które miał przy sobie.

Napastnik z bronią na UZ. Scenariusz ćwiczeń

„W dniu 11.12.2017 r. do Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej wchodzi sfrustrowany z powodu niezaliczenia ważnego egzaminu student, który dysponując zabranym od ojca będącego kolekcjonerem broni, karabinkiem automatycznym zaczyna strzelać do wszystkich znajdujących się w budynku osób. Informacja o napastniku natychmiast telefonicznie przekazana zostaje do dyżurnego KMP w Zielonej Górze, który na miejsce kieruje wszystkie dostępne siły i środki. Podczas działań okazuje się, że napastnik może mieć przy sobie także urządzenie wybuchowe.” –   to założenie do ćwiczenia realizowanego przez policjantów z komendy miejskiej w Zielonej Górze na terenie budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.00 wykładem w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas prelekcji, policjant prowadzący ćwiczenie wyjaśnił zgromadzonym pracownikom, obserwatorom i przedstawicielom UZ biorącym udział w ćwiczeniach, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia, gdyby do podobnej sytuacji doszło w rzeczywistości. Wyjaśnił m.in. jak powinny zachować się osoby, które stały się świadkami takiego zdarzenia, kogo i w jaki sposób powinny powiadomić, a także jaki informacje przekazać i na co zwrócić uwagę.

Działania policyjne realizowane były stosownie do panującej sytuacji zgodnie
z obowiązującymi procedurami reagowania w sytuacji zdarzenia kryzysowego. Powiadomiony o zdarzeniu Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze natychmiast zdecydował o powołaniu do działań Nieetatowej Grupy Realizacyjnej, która w konsekwencji obezwładniła napastnika.  Niestety okazało się, że mężczyzna prawdopodobnie posiada przy sobie urządzenie wybuchowe, dlatego do działań wezwany został pirotechnik z psem do wykrywania materiałów wybuchowych. W związku z zagrożeniem eksplozji urządzenia wybuchowego i bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, z budynku ewakuowane zostały wszystkie osoby.

Celem szkolenia było przede wszystkim doskonalenie umiejętności praktycznych policjantów zaangażowanych w ćwiczenie, a ponadto sprawdzenie realności założeń przyjętych w planach ćwiczenia oraz umiejętności organizacyjnych i merytorycznych osób biorących w nim udział. Ważnym aspektem było także rozwijanie nowych form i metod prowadzenia działań oraz ich zabezpieczenia, uwzględniając aktualną sytuację. Kolejnym ważnym celem ćwiczenia była także właściwa organizacji pracy sztabu dowodzenia akcją, poszczególnych zespołów roboczych oraz funkcjonariuszy zaangażowanych w ćwiczeniu

Szczególnie ważne podczas realizacji tego zadania było także doskonalenie procesu zbierania, przetwarzania i obiegu informacji, wypracowanie umiejętności kompleksowej i ceny sytuacji i wyciągania trafnych wniosków, jak również podejmowanie w sytuacji kryzysowej decyzji z uwzględnieniem wariantów przewidywanych działań. Niezwykle ważne było sprawdzenie wiedzy, umiejętności i współdziałania policjantów różnych pionów: prewencji, ruchu drogowego czy służby kryminalnej.

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here