Jak wykorzystać szacowanie wartości firmy w negocjacjach z inwestorami?

0
65
fot. materiały prasowe

Wielu właścicieli podmiotów gospodarczych staje przed wyzwaniem, jakim jest wycena firmy. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa to złożony proces, który składa się z kilku etapów i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. W jaki sposób zmierzyć wartość firmy i czy warto zrobić to w kontekście negocjacji z inwestorami?

Oszacowania wartości spółki

Negocjacje stanowią jeden z najważniejszych elementów w świecie biznesu. Mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju spraw, w tym sprzedaży firmy lub jej udziałów czy współpracy z innymi podmiotami itp. W grę wchodzi tutaj zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółki giełdowe, ale nie tylko. Określenie wartości firmy jest często kluczowe dla całego procesu negocjacyjnego, dlatego warto przyjrzeć się temu tematowi nieco bliżej.

Jaki jest cel wyceny firmy?

Oszacowanie wartości spółki czy firmy jednoosobowej ma na celu poznanie realnego potencjału finansowego, w tym zarówno wartości aktywów materialnych, jak i niematerialnych takich jak znaki towarowe itp. Wartość rynkowa przedsiębiorstwa ma zasadnicze znaczenie jeżeli przedsiębiorca chce wejść na nowy rynek czy wzmocnić swoją ofertę w oczach potencjalnego kupującego. Ponadto, wycena firmy ma wpływ na zdolność kredytową, zabezpieczenie kredytu, umarzanie akcji i wielu innych sytuacjach.

fot. materiały prasowe

Jak wygląda proces wyceny przedsiębiorstwa?

Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw przewidują użyciu jednej z kilku podstawowych metod w zależności od specyfiki przedmiotu wyceny. Przy szacowaniu wartości firmy wykorzystuje się np. podejście rynkowe, czyli metody porównawcze polegające na zestawieniu danego podmiotu z firmami o podobnym profilu działalności. Na uwagę zasługuje też metoda majątkowa, w tym metoda skorygowanych aktywów netto, czyli aktywów pomniejszonych o pasywa, w tym zobowiązania czy wysokość zainwestowanego kapitału, jak i metoda wartości księgowej, metoda odtworzeniowa czy likwidacyjna. Metody dochodowe natomiast uwzględniają dane finansowe firmy, w tej grupie wyróżniamy m.in. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która pozwala na określenie przyszłych dochodów.

fot. materiały prasowe

Wycena firmy a negocjacje z inwestorami – co warto wiedzieć?

W celu określenia wartości firmy korzysta się z różnych sposobów. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniej dla danych okoliczności metody wyceny firmy. Jak się okazuje, szacowanie wartości firmy jest jednym z najważniejszych działań przy transakcji kupna podmiotu lub udziałów. Dotyczy to nie tylko spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, ale też wielu innych przedsiębiorstw. Fachowy i rzetelny raport końcowy zwiększa wiarygodność wyceny i wpływa korzystnie na pozycję negocjacyjną z potencjalnymi inwestorami.

Kto powinien wycenić firmę?

Jednym z kluczowych aspektów jest w tym obszarze wiarygodność wyceny, aby potencjalny inwestor miał jasność co do tego, w jakiej sytuacji się znajduje. Oszacować wartość firmy powinny więc osoby, które posiadają do tego kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. Wycena wartości podmiotu gospodarczego, niezależnie od tego, czy jest wykonana w sytuacji przymusowej takiej jak choćby w kontekście transakcji sprzedaży firmy, czy też w innych okolicznościach, powinna opierać się na obiektywnych przesłankach. Najlepiej, aby wycena wartości marki – Kancelaria SIPEX była przeprowadzona przez profesjonalistów, którzy zastosują powszechne krajowe zasady wyceny.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here