DziałaMY DoradzaMY – jak wyglądało wsparcie działań poradniczych w województwie lubuskim?

0
55
fot. materiały prasowe

DziałaMY DoradzaMY to program wsparcia finansowego działań poradniczych, który był
realizowany w roku 2023 przez poznańskie Stowarzyszenie CREO na obszarze trzech
województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W ramach projektu, na
terenie województwa lubuskiego zostało dofinansowanych i zrealizowanych aż 20 pomysłów
zgłoszonych przez grupy nieformalne działające pod patronatem organizacji pozarządowych.

We współpracy ze Stowarzyszeniem CREO organizacje działały na wielu obszarach –
wspierały doradztwem i poradnictwem psychologicznym, terapeutycznym, prawnym, czy
zdrowotnym, a to tylko kilka przykładów. Doradztwo miało różny charakter – w formie
indywidualnej, wsparcia grupowego lub doradztwa zdalnego. Realizowane pomysły
odpowiadały na potrzeby różnych grup społecznych m.in. mieszkańców małych i dużych
miejscowości, najmłodszych, rodziców, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, grup
zagrożonych dyskryminacją.

Jednym z pomysłów była realizacja przez grupę nieformalną “Lubuszanie dla zdrowia” pod
patronatem organizacji Centrum Metamorfoz cyklu warsztatów i zajęć o wszechstronnej
tematyce dla młodzieży. Grupa nieformalna zorganizowała spotkania z zakresu zdrowia
psychicznego i fizycznego, ale także innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem okularów VR.
Ponadto w ramach projektu stworzono stronę internetową organizacji, by dalej dzielić się
poradami z zakresu zdrowia.

Następnym ciekawym pomysłem było zorganizowanie w Zielonej Górze pikniku rodzinnego
połączonego z działaniami poradniczymi na temat wspierania dzieci w środowisku szkolnym. Projekt realizowała “Grupa pomocnych” pod patronatem Stowarzyszenia WYSOKO. Dzięki realizacji projektu aż 57 osób mogło uczestniczyć w wydarzeniu, a z porad specjalistycznych skorzystało 30 osób.

Kolejnym wartym odnotowania działaniem był cykl spotkań poradniczych ze specjalistami
przeprowadzony z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami. Jego autorem była grupa pod nazwą ”Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny – DajMY Szansę” pod Patronatem Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka. Grant w wysokości 5000 zł pozwolił na stworzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, grupy wsparcia dla nauczycieli osób z niepełnosprawnościami oraz spotkań z psychologiem, logopedą, terapeutą EEG i terapeutą SI.

Jesteśmy przekonani, że konkurs regrantingowy przyczynił się do wzmocnienia wszystkich
realizatorów i pomoże im w rozwijaniu swoich działań poradniczych w przyszłości.
DziałaMY DoradzaMY oprócz minigrantów na kwotę 5 000 zł, to także cykl webinarów
wszechstronnie wzmacniających przedstawicieli organizacji poradniczych. Spotkania miały
charakter otwarty. Co więcej, nagrania z webinarów można obejrzeć na kanale CREO na
YouTube: https://www.youtube.com/@stowarzyszenie_creo.
Dziękujemy za wspólną realizację działań!
Więcej o projekcie: https://www.centrumcreo.pl/nasze-projekty/dzialamydoradzamy

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji
Poradniczych na lata 2022-2023

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here