5 mln zł na nowe miejsca w żłobkach

0
141
Designed by Freepik

Zarząd województwa przekazał już 5 mln zł na tworzenie miejsc w przedszkolach. Teraz do rozdysponowania jest kolejne 5 mln zł ale na miejsca w żłobkach. (czytaj więcej: 5 mln zł na miejsca w przedszkolach)

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego utworzenia oraz rozwoju żłobków i klubów dziecięcych, a także wsparcia istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3. Nabór wniosków rozpocznie się 19 kwietnia a zakończy 26 kwietnia br. Na ten cel przeznaczono 5 mln zł. – To ważne projekty, dzięki nowym miejscom w żłobkach, rodzice mogą wrócić do życia zawodowego lub utrzymać zatrudnienie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekty muszą być skierowane do:

– osób bezrobotnych lub osób biernie zawodowych pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy;

– osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące, dodatkowo przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują ).

Na co będzie można przeznaczyć pieniądze?

Konkurs odbędzie się w ramach – Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przeznaczono 5 mln złotych ze środków EFS (przy czym wnioskodawcy są zobowiązani do wniesienia 15% wkładu własnego), które będzie można przeznaczyć na:

– Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w dokumentacji konkursowej( Ogłoszenie , Regulamin konkursu wraz z załącznikami), która została opublikowana na stronie RPO – Lubuskie 2020.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here