5 mln zł na nowe miejsca w przedszkolach. Wkrótce ruszy nabór wniosków

0
266
fot. ZielonaNews.pl

Od 29 marca do 5 kwietnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków dotyczących poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów to 5 mln zł. Celem jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wprowadzenie dodatkowych zajęć. – Poprawa infrastruktury w zakresie edukacji to najlepiej wydane pieniądze – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Grupy docelowe:

  • dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie Prawo oświatowe;
  • nowo utworzone i istniejące OWP, w tym, specjalne i integracyjne;
  • nauczyciele zatrudnieni w OWP, w tym w specjalnych i integracyjnych.

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych
i integracyjnych).

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej  umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

Kto może aplikować w konkursie?

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Konkurs ogłoszono 26.02.2019 r. Nabór odbywa się w ramach 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty poza formułą ZIT

Źródło: UMWL

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here