ZUS: Świadczenia chorobowe dla powracających z zagranicy

0
1160
fot. ZielonaNews.pl

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. – Aby je otrzymać należy w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny złożyć specjalne oświadczenie – informuje Agata Muchowska, lubuska rzecznik ZUS.

Czternaście dni kwarantanny
Każdy, kto obecnie przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbyć czternastodniową kwarantannę. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. – Aby je uzyskać należy złożyć oświadczenie   o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w ciągu 3 dni od jej zakończenia. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.zus.pl – informuje A. Muchowska.

Gdzie złożyć wniosek?
Takie oświadczenie należy złożyć do swojego płatnika składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące powinny je złożyć w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Jeśli skrócony zostanie okres kwarantanny
Zarówno płatnik składek, który wypłaca zasiłki, jaki i ZUS mogą wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Trzeba pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny, to osoba, która ją odbywa powinna poinformować o tym wypłacającego świadczenie chorobowe.
Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną mają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że zleceniobiorcy i przedsiębiorcy aby otrzymać świadczenie muszą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here