Zaliczenia i egzaminy na UZ będą odbywały się zdalnie

0
215

– Zaliczenia i egzaminy w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Zielonogórskim  będą się odbywały zdalnie – poinformowała Ewa Sapeńko, rzeczniczka UZ.

Jak informuje rzeczniczka prasowa UZ,  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, podpisał właśnie zarządzenie regulujące przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Egzaminy i zaliczenia do odwołania będą przeprowadzane poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji umożliwiającej:

  1. a) weryfikację i potwierdzenie tożsamości studenta lub doktoranta;

  2. b) kontrolę przebiegu egzaminu/zaliczenia;

  3. c) archiwizację listy studentów/doktorantów, którzy przystąpili do egzaminu lub zaliczenia;

  4. d) archiwizację prac pisemnych – w przypadku formy pisemnej egzaminu lub zaliczenia.

 

Egzaminy i zaliczenia. Jaka forma?
Egzaminy i zaliczenia ustne będą przeprowadzane w formie wideokonferencji, za pośrednictwem aplikacji Google meet, natomiast pisemne za pośrednictwem aplikacji Google classroom (Moodle – w przypadku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu). Wyniki zaliczeń i egzaminów będą odnotowywane w indeksie elektronicznym. – Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 19 czerwca i będzie trwała do 2 lipca. Sesja poprawkowa rozpocznie się 1 września i potrwa do 14 września br. – informuje E. Sapeńko.

Obrony prac dyplomowych
Obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) mogą już odbywać się z bezpośrednim udziałem komisji i studenta z zachowaniem reżimu sanitarnego.-  Ale student może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego on-line, musi jednak złożyć wniosek do dziekana (za pośrednictwem e-maila podanego do komunikacji w systemie StudNet).  We wniosku należy jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego łącza internetowego oraz dostęp do systemu google meet, jak również potwierdzić znajomość obsługi oprogramowania do wideokonferencji – informuje E. Sapeńko.

W przypadku możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego z bezpośrednim udziałem komisji i studenta termin egzaminu będzie wyznaczony w drodze oddzielnego komunikatu, podanego do wiadomości studenta na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Źródło: Materiały prasowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here