„Trzynastka” trafiła do blisko 222 tys. Lubuszan

0
143
fot. ZielonaNews.pl

Kwiecień to czas wypłaty tzw. „trzynastek”. Lubuskie oddziały ZUS wypłaciły prawie 222 tys. tych świadczeń na łączną kwotę ponad 276 mln zł.
– Przeważająca część „trzynastek” została już wypłacona. Osoby, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne otrzymają pieniądze wraz ze świadczeniem do 1 maja. Pieniądze trafią do uprawionych jeszcze przed majówką – informuje Agata Muchowska, lubuska rzeczniczka ZUS.

Ile wynosi „trzynastka”?

Kwota „trzynastki” dla wszystkich jest taka sama i wynosi 1250,88 zł brutto – czyli tyle, ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. Po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, „na rękę” będzie to kwota 1066,24 zł. – „Trzynastka” przysługuje uprawnionym m.in. do emerytury (w tym pomostowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (czyli świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego – informuje A. Muchowska.
Te osoby otrzymają „trzynastkę”, o ile 31 marca miały prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to „trzynastka” nie będzie przysługiwać. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna „trzynastka”. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Aby otrzymać to świadczenie nie trzeba było nic składać wniosku, ZUS wypłacał je automatycznie.

Co ważne, „trzynastka” jest zwolniona od egzekucji komorniczych i innych potrąceń, nawet jeśli pieniądze trafią na konto. Świadczenie ma bowiem specjalny opis, dzięki któremu komornik łatwo rozpozna je w przelewach.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here