Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego, Rzeźniczaka, Zamoyskiego. Miasto zleciło wykonanie koncepcji

0
888
fot. ZielonaNews.pl

Urząd miasta wyłonił wykonawcę wykonania koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. S. Batorego, F. Rzeźniczaka i J. Zamoyskiego. Za wykonanie zadania zapłaci ponad 30 tys. zł.
Opracowanie koncepcji projektowanej

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji projektowej geometrii przebudowy skrzyżowania. Wykonawca będzie musiał uwzględnić wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla lewoskrętu z ul. Stefana Batorego w ul. Jana Zamoyskiego,  wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w prawo z ul. Stefana Batorego w ul. Franciszka Rzeźniczaka, likwidację przejścia przez ul. S. Batorego po stronie południowej skrzyżowania, wydzielenie dodatkowego pasa ruchu na ul. F. Rzeźniczaka dla jazdy na wprost i w prawo a także likwidację wyjazdu z parkingu do ul. F. Rzeźniczaka.

Działanie sygnalizacji
W ramach zadania wykonawca będzie musiał opracować trzy warianty działania sygnalizacji świetlnej, a także wykonać pomiar ruchu na skrzyżowaniu. Pomiar będzie musiał być wykonany w ciągu dwóch dni roboczych przez 16 godzin od 6.00 do 22.00. Wykonawca będzie musiał także opracować dla wybranego przez Zamawiającego wariantu pięć programów działania sygnalizacji m.in. dla godziny szczytu porannego, wieczornego i nocnego oraz szczytu południowego. Realizacji zadania za 30 tys. 750 zł podjęła się firma Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here