Nie będzie rewitalizacji przez niedbałość prezydenta?

2
948
Konferencja - rewitalizacja

Mieszkańcy Zielonej Góry krytykują programy rewitalizacji miasta. Podczas dzisiejszej konferencji pod ratuszem sprawy części mieszkańców reprezentowali: Joanna Liddane, Małgorzata Turzańka-Zenker i Jarosław Olejnik. Zarzucili prezydentowi manipulację, niedostrzeganie potrzeb dzielnicy Nowa Zielona Góra i wydawanie środków rewitalizacyjnych na atrakcje turystyczny.

Nierzetelna diagnoza pogrążyła projekt

Społecznicy zarzucają prezydentowi niedbałe przygotowanie programu rewitalizacyjnego, opartego o nierzetelne diagnozy. – Najważniejsze błędy dotyczą samego sposobu diagnozowania miasta pod kątem problemów. Trzeba pamiętać o tym, że rewitalizacja służy temu, żeby poprawić jakość życia na osiedlach, które są najbardziej zdegradowane, gdzie występuje najwięcej problemów społecznych. Miasto popełniło błąd w metodologii i podzieliło miasto na takie jednostki, że całkowicie zmarginalizowano dzielnicę nowe miasto. Dzielnica Nowe Miasto nawet nie została wzięta pod uwagę w planach i mapach. Miasto badane było pod kątem kilku ważnych czynników rewitalizacyjnym: ubóstwa, bezrobocia, przestępczości, ilości osób w wieku poprodukcyjnym oraz niska aktywność gospodarcza. Natomiast większość działań rewitalizacyjnych dotyczy inwestycji w tereny zielone i tutaj ekspert powołany przez marszałek Polak, wykazał, że nie ma związku między tą diagnozą, a zaproponowanymi działaniami. Wyraźnie widać, że Gminny Program Rewitalizacji Zielonej Góry nie będzie się zajmował się rozwiązaniem takich problemów, jak ubóstwo, czy bezrobocie – powiedziała Małgorzata Turzańska-Zenker.

 

Prezydent zmanipulował mieszkańców błędnym przedstawieniem zjawiska rewitalizacji?

Mieszkańcy zarzucają także prezydentowi przedstawianie zjawiska rewitalizacji, jako formy przekształcania terenów zielonych i parków. Na chwilę obecną program, ze gminny został wycofany, a wszystkie pieniądze o które miasto mogło starać się na rzecz rewitalizacji wstrzymano. Mieszkańcy zarzucają miastu pośpiech, co sprawiło, że ostatecznie na chwilę obecną tracą wszyscy. – Po prostu musimy zrozumieć że mamy źle przygotowany program rewitalizacji. Kiedy miasto to naprawi? To jest naprawdę długi proces, straciliśmy już tyle czasu. Teraz to zależy już tylko od włodarzy, co i kiedy zrobią – dodaje Joanna Liddane. W związku z nieudanym projektem rewitalizacji pojawił się konflikt między prezydentem Kubickim, a senatorem Sługockim.
Nas bulwersuje, że nasz urzędniczy pan prezydent próbuje zwalić winę na PO i senatora Sługockiego, dlatego że ekspertyza wykazała to co wykazała. Zarzucanie, że ekspert jest nie taki jest nie na miejscu. Ekspertyza wyraźnie pokazała to, co sygnalizowaliśmy już wcześniej – dodaje J. Liddane. Marszałek Polak wynajęła niezależną firmę z Krakowa, która dokonała ekspertyzy i obnażyła błędy wskazane wcześniej przed mieszkańców.
– Rewitalizacja mówi o tym, że ona powinna wynikać z wnikliwego badania miasta, żeby to miało sens, a np: wzgórza piastowskie to było „widzi mi się” władz miasta – dodaje członkini Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta.

Aktywiści wydali również specjalne oświadczenie ( z 14.09.2017) w sprawie odrzucenia Gminnego Programu Rewitalizacji Zielonej Góry przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Treść oświadczenia, poniżej.

OŚWIADCZENIE

w sprawie odrzucenia Gminnego Programu Rewitalizacji Zielonej Góry przez Zarząd Województwa Lubuskiego

Wiadomość o tym, że Gminny Program Rewitalizacji Zielonej Góry na lata 2016-2022 został odrzucony przez Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjmujemy zarazem z ulgą i poczuciem rozgoryczenia.

Odczuwamy ulgę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że program rewitalizacji miasta został przygotowany niedbale. Oparto go na nierzetelnych diagnozach. Zaplanowane działania nie były nastawione na poprawę sytuacji w najbardziej zdegradowanych częściach miasta. Dotacje na rewitalizację powinny służyć poprawie jakości życia na najbardziej zaniedbanych osiedlach, tam, gdzie mieszkańcy są szczególnie zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem. Zamiast tego próbowano je wydać na odnowę parków i atrakcje turystyczne. Spowodowało to, że program rewitalizacji Zielonej Góry okazał się niezgodny z Ustawą o rewitalizacji i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju. Urząd Marszałkowski nie mógł podjąć innych kroków, jak tylko skierować go do poprawy. To niewątpliwie trudna, ale słuszna decyzja.

Jesteśmy też jednocześnie rozgoryczeni tym, że tak ważny program nie został starannie przygotowany. Dzisiejszej sytuacji można by uniknąć, gdyby poważnie potraktowano krytyczne głosy podczas konsultacji. Jest nam niezmiernie przykro, że po opinię ekspercką sięgnięto tak późno. Mimo apeli miejskich aktywistów, Urząd Miasta nie powołał odrębnej komórki pod kierownictwem doświadczonych rewitalizatorów. Zaangażowanie kompetentnej i doświadczonej osoby na etapie tworzenia programu zapobiegłoby błędom, które doprowadziły do dzisiejszej sytuacji.

Liczymy na to, że odrzucenie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie ważną lekcją dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla władz miasta. Oczekujemy, że zarówno Prezydent Miasta, jak i radni, pochylą się nad rewitalizacją z właściwą uwagą. Że przestaną traktować ten proces jako okazję do pozyskania pieniędzy. I zauważą ważne społeczne cele, jakie należy zrealizować poprzez rewitalizację.

Także dla nas, miejskich aktywistek i aktywistów, to bardzo cenne doświadczenie. Dowiedziałyśmy się, że rewitalizacja nie polega na odnawianiu terenów zielonych. Dowiedzieliśmy się też, że musimy uważniej przyglądać się działaniom naszych samorządowców.

Na koniec kierujemy krótki apel do dziennikarzy i dziennikarek lokalnych mediów. Dla wielu osób jesteście głównym źródłem informacji o tym, co dzieje się w naszym mieście. Pisząc o rewitalizacji często relacjonowaliście słowa lokalnych polityków, nie weryfikując ich prawdziwości. Przyczyniło się to rozpowszechnienia nieprawdziwych informacji o procesie rewitalizacji. Dlatego apelujemy – bądźcie krytyczni i dociekliwi. Nasze miasto tego potrzebuje.

Adam Markowski

Anna Kraśko

Jarosław Olejnik

Joanna Liddane

Małgorzata Turzańska-Zenkner

PODZIEL SIĘ

2 KOMENTARZE

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here