Miasto planuje zmiany w parku między ul. Francuską i ul. Braci Gierymskich

1
1451
fot. print screen Google Maps

Mieszkańcy bloków przy ul. Francuskiej są zaniepokojeni,  bo dotarła do nich informacja, że w lesie między ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich planowane są zmiany. W ich imieniu wystąpił  radny Jacek Budziński i podczas sesji rady miasta pytał o to, co tutaj będzie się działo. Magistrat uspokaja, że nie powstaną tu bloki, sklepy czy kioski. A park ma być uporządkowany by służyć rekreacji.

Czytaj dalej za reklamą —>Prace w lasku między ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich

W imieniu mieszkańców pytam, czy miasto lub właściciel planuje jakieś prace w powyższym lasku, a jeżeli tak to jakie i kiedy? – dopytywał radny J. Budziński. Magistrat poinformował, że trwa procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze.

Czytaj dalej za reklamą —>Będzie zieleń urządzona u miejsce do wypoczynku

W opracowanym projekcie teren istniejącego lasu przeznaczony został pod zieleń urządzoną, będącą miejscem wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności – wyjaśniają urzędnicy. Plan jest już dostępny. (TUTAJ -> Plan dla parku między ul. Francuską i ul. Braci Gierymskich).

Alejki parkowe, ścieżka zdrowia i polana piknikowa

Czytaj dalej za reklamą —>Na przedmiotowym terenie planowana jest realizacja zagospodarowania terenu poprzez wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej, stworzenie miejsc rekreacji: ścieżka zdrowia, polana piknikowa z ławostołami, zjazd saneczkowy, punkt widokowy oraz plac zabaw z urządzeniami nawiązującymi do historii miejsca związanego z wydobyciem węgla brunatnego, tablice pamiątkowe opisujące historie miejsca. Teren zostanie częściowo oświetlony, zostanie ustawiona mała architektura: ławki i kosze na śmieci – wyjaśniają urzędnicy.

Czytaj dalej za reklamą —>Można zgłaszać uwagi

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do planu. Z projektem można zapoznać się za pomocą strony urzędu miasta (tutaj -> Plan dla parku między ul. Francuską i ul. Braci Gierymskich), także o w siedzibie urzędu miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00. Czas na zapoznanie się z planem jest do 7 października 2019r., Ewentualne uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września 2019r. w siedzibie urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22 w pokoju nr 810 o godzinie 13:00.

Poniżej znajdziecie rysunek graficzny planu.

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here