Lubuskie szpitale wypłaciły kapelanom ponad pół miliona złotych

3
831
fot. ZielonaNews.pl

Posłanka dr Anita Kucharska-Dziedzic w grudniu minionego roku w ramach przysługujących jej uprawnień wynikających ze sprawowania mandatu poselskiego wystąpiła do władz lubuskich szpitali z prośbą o udzielenie informacji na temat polityki zatrudniania i wynagradzania kapelanów. Teraz podała informacje do publicznej wiadomości.
Posłanka pyta o zatrudnianie księży w szpitalach

W grudniu 2020 roku posłanka dr Kucharska-Dziedzic zwróciła się do lubuskich szpitali z pytaniem o to, jaką prowadzą politykę w zakresie zatrudniania i wynagradzania kapelanów. Pod lupę wzięto 20 szpitali, realizujących świadczenia w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej.

To nie prawo, a obyczaj

– Kapelani w szpitalach to pewnego rodzaju obyczaj. Nie prawo. Żadne zapisy nie zmuszają bowiem szpitali, w których jak wszyscy wiemy wciąż brakuje pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek i salowych, a na zabiegi i operacje czeka się czasem latami, do zatrudniania księży. Jedyna ustawa, która podejmuje tematykę opieki duszpasterskiej w szpitalach, to ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która określa, że „w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym i ponieść koszty realizacji tego prawa. Nie znajdziemy tu żadnego nakazu zatrudniania księży, w tym oferowania im etatów! – mówi posłanka dr Kucharska-Dziedzic.

A Konkordat?
Jak dodaje posłania wielokrotnie podnoszony argument, że to Konkordat wymusza na szpitalach płacenie księżom jest bzdurą. – W Konkordacie nie ma ani jednej wzmianki o zobowiązaniach państwa wobec szpitalnych kapelanów. Co ciekawe, w wyniku nadgorliwości władzy z posługi kapłańskiej uczyniono płatny zawód. To rozporządzenie ministra zdrowia zaszeregowało bowiem wynagrodzenia kapelanów szpitalnych razem z wynagrodzeniami pielęgniarek oddziałowych, specjalistów techników dentystycznych czy specjalistów techników radioterapii – tłumaczy posłanka.

Zatrudniani na umowy o pracę
Z informacji uzyskanych przez posłankę wynika, że księża zatrudniani w oparciu o umowy o pracę podlegają ogólnym prawom i obowiązkom pracowników. Składki ubezpieczeniowe są im opłacane nie przez Fundusz Kościelny, tylko na ogólnych zasadach. Do tego otrzymują oni dodatek stażowy, taki sam jak w przypadku lekarzy. Jak podnosili dyrektorzy szpitali, z którymi rozmawiała posłanka, pieniądze dla szpitali z NFZ są przeznaczane
tylko na świadczenia medyczne, a nie na wynagrodzenia kapelanów.

Ile lubuskie szpitale płacą kapelanom?
Jak wyjaśnia posłanka szpitale często wynajmują pomieszczenia, żeby móc opłacić pensję duchownego. W wyniku przeprowadzonej interwencji posłanka ustaliła, że:

• Lubuskie szpitale w 2020 roku wypłaciły kapelanom 564.725,43 PLN wynagrodzenia. To o 6% więcej niż w 2019 roku, kiedy nie było pandemii koronawirusa (wtedy ich łączne wynagrodzenie wynosiło 532.562,24 złotych).
• Łącznie szpitalach województwa lubuskiego na etatach i umowach-zlecenie pracuje 30 księży, w przeważającej części wyznania rzymsko-katolickiego. Tylko jeden lubuski szpital nie zatrudnia kapelana. To NZOZ Szpital w Skwierzynie. Najwięcej księży pracuje na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim – aż sześciu
• Największe przelewy z tytułu sprawowania posługi duchownej otrzymali księża zatrudnieni w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Łącznie na ich konta trafiło w 2020 roku 142.332,61 złotych. Na drugim miejscu znalazł się Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (75.161,54 złotych), a na trzecim Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu (55.400,00 złotych). Szpital w Ciborzu oferuje jednocześnie największe indywidualne wynagrodzenie – zatrudnia
jednego kapelana i płaci mu 4.616,00 złotych miesięcznie
• Z „małych” szpitali powiatowych na czoło rankingu wysuwa się Szpital Powiatowe Centrum Zdrowia w Drezdenku. Księża w nim zatrudnieni zainkasowali w 2020 roku aż 46.798,84 złotych. Na drugim biegunie wypłacanych wynagrodzeń znajdują się szpitale w Sulechowie, we Wschowie, Kostrzynie nad Odrą i w Krośnie Odrzańskim. W nich kapelani zarobili w minionym roku mniej niż 10 tysięcy złotych.
• W „pandemicznym” roku pełnym obostrzeń i cięć budżetowych aż 10 szpitali w województwie lubuskim postanowiło zwiększyć wynagrodzenia księży. Największy wzrost nastąpił w Szpitalu na Wyspie w Żarach i w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie (ponad 30% wzrostu). Są też jednak szpitale, które cięły wynagrodzenia księży. Tutaj na wyróżnienie zasługuje Nowy Szpital we Wschowie (spadek wynagrodzeń o 25%!).
W wyniku uzyskanych informacji posłanka postanowiła skierować do zarządów lubuskich szpitali pisma z ofertą pomocy w zakresie wdrożenia rozwiązań umożliwiających im zerwanie ze zwyczajem zatrudniania kapelanów. Zwłaszcza w okresie „rekonwalescencji” systemu opieki zdrowotnej po pandemii koronawirusa ograniczone środki finansowe, którymi szpitale dysponują, powinny być w pierwszej kolejności kierowane na opiekę medyczną i psychoterapeutyczną.

– Będę apelowała o wprowadzenie instytucji „kapelana na życzenie”. Zlikwiduje to obyczaj wędrowania kapelanów po salach chorych i przyjmowania przez nich postawy akwizytorów. Przy proponowanym rozwiązaniu szpital refundował będzie jedynie koszt dotarcia kapelana do szpitala na wyraźne życzenie pacjenta, a nie koszt jego posługi duchownej. Taka „dieta” powinna być z góry określona i zunifikowana  – mówi posłanka Kucharska-Dziedzic.

Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń kapelanów wypłaconych przez lubuskie szpitale w 2020 roku zawiera poniższa tabela:

fot. materiały prasowe posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic

 

Źródło: Materiały prasowe biura posłanki Anity Kucharskiej – Dziedzic

PODZIEL SIĘ

3 KOMENTARZE

  1. SLD, Lewica – jak oni marnowali miliardy złotych, gdy rządzili, to nic. To przez rządy SLD setki tysięcy Polaków wyemigrowało. Więc tym bardziej idźcie do domu ze swoim populizmem teraz.

  2. Ta kobieta jest chora na ateizm i zwyrodnienie materialistyczne! Lewactwo na szczęście ma mały wpływ na życie w Polsce!!!

  3. Oby wszyscy doznawali cudòw ozdrowień. Bo nie długo, tylko to wam zostanie.
    P.s Zganianie winy na jakieś nazwy parti nie ma większego znaczenia. Od 89r. Nie ma kompetentnych władz w Polsce jest tylko kombinatorstwo i swoi przy korycie. To jest podyktowane słabością psychiczna ludzi w Polsce. Tak zwane “Nam się należy”

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here