Lubuski ZUS: Emeryci i renciści mogą dorobić więcej

0
174
Agata Muchowska rzecznik lubuskiego ZUS fot. ZielonaNews.pl

GUS podał aktualne dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio, co oznacza, że od 1 czerwca renciści i wcześniejsi emeryci mogą więcej dorobić do swoich świadczeń.

– Emeryci i renciści, którzy postanowili sobie dorobić powinni kontrolować, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej, która zmienia się co kwartał – informuje Agata Muchowska, lubuska rzecznik ZUS. 

Kto może „dorobić”?

Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia zależy od przychodów z umowy albo działalności gospodarczej, od której obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. – Od czerwca świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do 3977,10 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę, która została przekroczona. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zawieszone – informuje Muchowska. 

Renty socjalne

W przypadku rent socjalnych już przekroczenie przychodu o 3 977 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. –Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą co do zasady dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. W tym przypadku, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń – informuje Muchowska. 

 

Natomiast jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest  ze służbą oraz renty rodzinne przysługujące po zmarłych.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here