Jak uzyskać należne odszkodowanie z wykupionej polisy?

2
114
fot. materiały prasowe

Na rynku ubezpieczeń coraz popularniejsze jest wykupywanie polis, których zadaniem jest zabezpieczenie wypłaty odszkodowania w przypadku zniszczenia mienia. Dom, gospodarstwo, a także jakiekolwiek inny majątek może ulec nawet całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru, powodzi, czy burzy. Niestety w Polsce często zdarzają się gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które w kilka chwil niszczą wszystko, co pozostaje na ich drodze. Stąd warto zabezpieczyć swój majątek stosowną polisą, jednocześnie pamiętając o możliwości dochodzenia z niej stosownego – a nie dowolnie określonego – odszkodowania. Jak tego dokonać?

Świadczenia należne z polisy ubezpieczeniowej

Umowa ubezpieczenia została zdefiniowana w Kodeksie cywilnym. Umowa ta może zostać zawarta jedynie z przedsiębiorcą, który w swojej działalności świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń. Możliwość świadczenia tego typu usług uzależniona jest od spełnienia wielu dodatkowych warunków, a przede wszystkim od uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Jak wyjaśnia z specjalista z Kancelarii Radcy Prawnego Anny Zagulskiej Istotą umowy ubezpieczenia jest wzajemne świadczenie: ubezpieczony płaci składkę w zamian za co ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć szkody wynikłe z określonego w umowie zdarzenia. Praktycznie wszystko może zostać objęte ubezpieczeniem, np. zdrowie, czy majątek. Jednak najczęściej umowy zawierane z towarzystwami ubezpieczeniowymi są bardzo skomplikowane, stąd przed ich podpisaniem należy dokładnie wczytać się w ich treść. Przede wszystkim osoba, która chce ubezpieczyć swoje mienie powinna zwrócić uwagę na warunki wypłaty świadczenia. Nieraz towarzystwa ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę odszkodowania np. za pożar domu od zainstalowania w nim odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, czy posiadania zaświadczeń okresowej kontroli instalacji elektrycznej. Oczywiście szczególną uwagę należy zwrócić na sumę ubezpieczenia.

Należy domagać się odpowiedniego odszkodowania

Wybór polis ubezpieczeniowych jest obecnie ogromny. Większość towarzystw umożliwia zarówno wykupienie takich, które określają maksymalną możliwą wysokość odszkodowania, jak i pokrywających całość zaistniałych szkód. Bez względu na to jaką opcję wybierzemy trzeba pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma prawa dowolnie kształtować wysokości odszkodowania. Propozycja wypłaty świadczenia powinna nastąpić na podstawie precyzyjnie wycenionej wartości szkody – biorąc pod uwagę przede wszystkim koszty jej naprawy. Jeżeli zaproponowane odszkodowanie  nie odpowiada tym kryteriom ubezpieczony powinien starać się o jego podwyższenie. Warto pamiętać, że po zakończeniu postępowania przewidzianego przez ubezpieczyciela można wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Co prawda proces odszkodowawczy nie należy do najłatwiejszych, jednak z doświadczonym pełnomocnikiem szanse jego wygrania i uzyskania należnego świadczenia są wysokie. Wszystko zależy przede wszystkim od wiedzy, doświadczenia i determinacji reprezentującego ubezpieczonego.

PODZIEL SIĘ

2 KOMENTARZE

  1. Wg mnie i wg mojego doświadczenia odszkodowanie najszybciej i chyba najprościej odzyskać z firmą, która w takich właśnie działaniach się specjalizuje. Mówię tutaj np. o kancelarii prawnej Partner, która ma w tej dziedzinie bogate doświadczenie.

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here