Inwestowanie w kontrakty CFD – ryzyko

0
199
fot. materiały prasowe

Inwestowanie w kontrakty CFD to spekulacja, która pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Na czym dokładnie to polega? Jak kształtuje się ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w kontrakty CFD?

Inwestowanie w kontrakty CFD mówiąc prostym językiem polega na dokonaniu pewnego rodzaju zakładu, ponieważ inwestor stara się w tym przypadku przewidzieć to, jak zachowa się kurs danego instrumentu bazowego w przyszłości. W efekcie jak wspomniano we wstępie istnieje możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach wartości instrumentu bazowego, co wynika z faktu, że inwestor może określić jeden z dwóch scenariuszy. Co może być instrumentem bazowym w przypadku kontraktów CFD? Otóż, z reguły są to akcje surowce, waluty, czy indeksy giełdowe. Warto jednak wiedzieć, że mogą to być również kryptowaluty.

Wykorzystanie dźwigni finansowej przy inwestowaniu w kontrakty CFD

Inwestowanie w instrumenty CFD na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, jednak warto mieć świadomość, że jest to ogólnodostępna forma inwestycji. Chcąc w nie inwestować należy bowiem wyłącznie posiadać rachunek inwestycyjny, który otwiera się u brokera będącego pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Kolejną zaletą jest niski próg wejścia, co również przekłada się na dostępność tego typu inwestycji. Warto jednak podkreślić, że nawet przy zainwestowaniu stosunkowo niewielkich kwot zysk może być naprawdę atrakcyjny, co jest efektem możliwości zastosowania dźwigni finansowej. Pozwala ona bowiem zawierać transakcje o zdecydowanie wyższej wartości niż posiadany kapitał, który staje się wówczas depozytem zabezpieczającym. Jak sama nazwa wskazuje stanowi zabezpieczenie dla konkretnej transakcji, a podjęcie błędnej decyzji inwestycyjnej może skutkować jego błyskawiczną utratą. W związku z tym zaleca się ostrożne korzystanie z lewarowania, a szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tego mechanizmu zostały przedstawione w artykule opisującym sposób inwestowania w kontrakty CFD.

Ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty CFD

Decydując się na inwestowanie w kontrakty CFD należy zdawać sobie sprawę z ryzyka, które jest nieodzownym elementem tego typu inwestycji. Co ważne, jest ono wysokie nie tylko wtedy, gdy inwestor korzysta z dźwigni finansowej, ale również wtedy, gdy transakcja przeprowadzana jest bez lewarowania. W związku z tym chcąc inwestować w kontrakty CFD należy dążyć do minimalizowania ryzyka, co przełoży się na skuteczność inwestycji. W jaki sposób to robić? Przede wszystkim opierając każdą decyzję inwestycyjną na fachowych i rzetelnych analizach. Istotne jest także systematyczne poszerzanie posiadanej wiedzy oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia. Bardzo ważną kwestią jest także umiejętność odpowiedniego zarządzania budżetem.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w kontrakty CFD wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, które należy minimalizować. W związku z tym warto inwestować ostrożnie oraz trzymać zasady: „rozumiem w co inwestuję”.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here