Szykujcie pomysły, bo do wydania jest 6 mln zł

0
911
fot. Mirosław Materek

Do końca tygodnia można zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego. Szykujcie pomysły, wypełniajcie wnioski, bo do wydania jest 6 mln zł. Wnioski w wersji papierowej można składać do 18 maja, a w wersji elektronicznej do 20 maja.

Sposób podziału pieniędzy jest podobny jak w roku ubiegłym. Rodzaje zadań będą podzielone na dwie kategorie: zadań ogólnomiejskich i zadań okręgowych. Należy pamiętać, że koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć dla zadania ogólnomiejskiego 1.000.000 zł, a dla zadania okręgowego 200.000 zł.

Podział zadań: 

1) zadania ogólnomiejskie, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1/3 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. (2 mln złotych )

2) zadania okręgowe, lokalizowane na obszarach pięciu okręgów (mapka poniżej), na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2/15 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. na każdy z 5 okręgów. ( 200 tysięcy złotych na jedno zadanie )

 

Kto może zgłosić zadanie w budżecie obywatelskim?

Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać każdy mieszkaniec miasta, który kończy 13 lat w roku 2017, a także instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie miasta.

Wypełniony i podpisany formularz (FORMULARZ ZNAJDZIECIE NA STRONIE URZĘDU) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra w godzinach funkcjonowania lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy al. Niepodległości 13, albo przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres budzet2019@um.zielona-gora.pl.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

 

1 maja 2018 – START BO 2019

Od 1 maja do 18 maja – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego oraz prowadzenie akcji informacyjnej

11 maja i 18 maja – konsultacje w sprawie wypełniania wniosków do BO 2019 –

Ratusz s. 11 od godz.14:00 do godz. 17:00

Od 20 maja do 10 czerwca (cztery etapy) – weryfikacja propozycji mieszkańców przez Urząd Miasta Zielona Góra

Etap I – 21- 25 maja – weryfikacja formalna ze strony Urzędu Miasta Zielona Góra

Etap II – 28 maja – 30 maja – tryb odwoławczy – ewentualna korekta wniosków przez wnioskodawców

Etap III – 1 czerwca – podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań

Etap IV – 2 – 10 czerwca – kampania promocyjna zgłoszonych wniosków

Od 11 czerwca do 30 czerwca – głosowanie nad propozycjami zadań

Od 2 lipca do 30 lipca – liczenie głosów przez Urząd Miasta Zielona Góra

Do 31 lipca – ogłoszenie wyników konsultacji

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here