Są pieniądze na sport w Lubuskiem

0
129
fot. Freepik

Województwo Lubuskie planuje wsparcie dla działań związanych z promowaniem aktywności i kultury fizycznej. Są fundusze na imprezy sportowe, szkolenia dla zawodników i wiele więcej.

Lubuskie sportowo

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę na otwarcie konkursu ofert na wsparcie w  realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej w roku 2018. W ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wspieranie działań związanych z:

  • Organizowaniem imprez sportowych mających ważne znaczenie dla województwa,
  • Szkoleniem lubuskich zawodników, a także ich udział w zawodach na szczeblach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkolenie kadry.
  •  Rozpowszechnianiem wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wśród studentów, w środowisku wiejskim oraz wśród osób niepełnosprawnych
  • Organizowaniem działań sportowych dla wszystkich
  • Promowaniem postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród mieszkańców województwa lubuskiego, a także poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej

Cztery razy sport

Województwo przekaże środki na cztery zadania związane z kulturą fizyczną. Na realizację pierwszego zadania, związanego z organizacją szkoleń i współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym przeznaczone zostanie 1.150.000 zł . Na drugie i trzecie zadanie, czyli rozpowszechnianie wiedzy o kulturze fizycznej i organizowanie działań sportowych dla wszystkich, województwo przeznaczy 339.345 zł. Z kolei za organizowanie lub udział w imprezach sportowych mających znaczenie dla województwa przeznaczone zostanie 80.000 zł. Łącznie 1.569.345 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć do dnia 29 grudnia 2017 roku

Gdzie? W kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here