Zdrowie psychiczne młodych Lubuszan. Są wyniki

0
142
Jak wygląda Zdrowie psychiczne młodych Lubuszan?
freepik.com
Musical Metro Zielona Góra 2017

Pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzili badania ukazujące zdrowie psychiczne młodych Lubuszan. Badaniem zostało objętych 500 gimnazjalistów.

Zdrowie psychiczne młodych Lubuszan w coraz gorszej kondycji?

W minioną środę, 19 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim miała miejsce debata „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim- stan obecny i perspektywy”. W debacie udział wzięli specjaliści, którzy pochylili się nad wynikami badań przeprowadzonych na prawie 500 gimnazjalistach z woj. lubuskiego i wielkopolskiego.

Problem chorób psychicznych w woj. lubuskim zdecydowanie rośnie. W 2015 roku w poradniach o profilu psychiatrycznym leczono 2 469 dzieci, które pojawiły się tam w wyniku zaburzeń psychicznych, nie wlicza się w to uzależnień. To o 14,6% więcej niż w roku 2014. W roku 2015 zanotowano także wzrost liczby dzieci z zaburzeniami psychicznymi objętych po raz pierwszy leczeniem ambulatoryjnym. Liczba ta wyniosła 1 660 dzieci, to aż o 49,8% więcej niż w roku poprzednim. Dzieci objęte leczeniem były w wieku 0- 18 lat.

Jak radzić sobie z narastającym problemem?

W roku obecnym Rada Ministrów opracowała Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022. Program zawiera opis działań, które mają na celu zapewnić osobom z zaburzeniami odpowiednią opiekę, która ma być nie tylko powszechnie dostępna w formie opieki zdrowotnej, ale także wszelkie inne formy opieki umożliwiające życie w środowisku społecznym. Program ma także na celu ukształtować w społeczeństwie odpowiednie postawy wobec takich osób, m.in. tolerancję, zrozumienie i życzliwość.

Wojewoda Lubuski ustalił w zarządzeniu Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Lubuskiego, których celem jest rozwój pozaszpitalnej pomocy i opieki nad chorym w jego środowisku. Ponadto celem jest wprowadzanie i realizowanie programów zdrowotnych i polityki zdrowotnej, które mają działać na rzecz promocji zdrowia.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here