Zdrowie psychiczne młodych Lubuszan. Są wyniki

0
158
Jak wygląda Zdrowie psychiczne młodych Lubuszan?
freepik.com

Pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzili badania ukazujące zdrowie psychiczne młodych Lubuszan. Badaniem zostało objętych 500 gimnazjalistów.

Zdrowie psychiczne młodych Lubuszan w coraz gorszej kondycji?

W minioną środę, 19 kwietnia na Uniwersytecie Zielonogórskim miała miejsce debata „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w województwie lubuskim- stan obecny i perspektywy”. W debacie udział wzięli specjaliści, którzy pochylili się nad wynikami badań przeprowadzonych na prawie 500 gimnazjalistach z woj. lubuskiego i wielkopolskiego.

Problem chorób psychicznych w woj. lubuskim zdecydowanie rośnie. W 2015 roku w poradniach o profilu psychiatrycznym leczono 2 469 dzieci, które pojawiły się tam w wyniku zaburzeń psychicznych, nie wlicza się w to uzależnień. To o 14,6% więcej niż w roku 2014. W roku 2015 zanotowano także wzrost liczby dzieci z zaburzeniami psychicznymi objętych po raz pierwszy leczeniem ambulatoryjnym. Liczba ta wyniosła 1 660 dzieci, to aż o 49,8% więcej niż w roku poprzednim. Dzieci objęte leczeniem były w wieku 0- 18 lat.

Jak radzić sobie z narastającym problemem?

W roku obecnym Rada Ministrów opracowała Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022. Program zawiera opis działań, które mają na celu zapewnić osobom z zaburzeniami odpowiednią opiekę, która ma być nie tylko powszechnie dostępna w formie opieki zdrowotnej, ale także wszelkie inne formy opieki umożliwiające życie w środowisku społecznym. Program ma także na celu ukształtować w społeczeństwie odpowiednie postawy wobec takich osób, m.in. tolerancję, zrozumienie i życzliwość.

Wojewoda Lubuski ustalił w zarządzeniu Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Lubuskiego, których celem jest rozwój pozaszpitalnej pomocy i opieki nad chorym w jego środowisku. Ponadto celem jest wprowadzanie i realizowanie programów zdrowotnych i polityki zdrowotnej, które mają działać na rzecz promocji zdrowia.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here