ZUS: Przedsiębiorcy otrzymają informacje z podsumowaniem e-składki

0
168
ZUS Zielona Góra
fot. ZielonaNews.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę informacji z podsumowaniem wpłat, które płatnicy składek przekazali w 2020 r. na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Z dokumentu będzie można dowiedzieć się jak wyglądały rozliczenia z ZUS i jakie jest saldo na koncie na koniec 2020 r. W tym roku informacje zostaną udostępnione przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

– W korespondencji, ZUS pokaże jakie należności zostały pokryte z wpłat, a przy okazji, czy saldo wynosi zero czy też występuje nadpłata bądź zaległości – nawet jeśli wynosi ona 1 grosz. W informacji będzie podana łączna kwota wpłat przekazanych w ubiegłym roku oraz jakie należności zostały pokryte  tymi wpłatami. Płatnicy, którzy na podstawie umowy spłacają zadłużenie w ratach, dowiedzą się jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty. Każdy płatnik powinien wiedzieć jakie jest jego saldo w ZUS, czy na jego koncie widnieje zadłużenie czy nadpłata, aby móc podjąć konkretne działania – informuje Agata Muchowska z ZUS.

Niewielkie zaległości można uregulować zwiększając bieżącą wpłatę. – Przy wyższych kwotach należy doliczyć odsetki za zwłokę. Jeśli nie ma możliwości jednorazowego uregulowania długu, warto rozważyć złożenie wniosku o rozłożenie go na raty. W każdej chwili można skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Pomogą także w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na  stronie internetowej www.zus.pl.

Nadpłata natomiast może zostać przeznaczona na pokrycie części bieżących składek, a w razie wyższej kwoty można wystąpić o jej zwrot. ZUS zwróci ją na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika.

– Wnioski o zwolnienie z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0 można składać od 30 grudnia 2020 r. Efekt zwolnienia będzie widoczny na kontach płatników po rozpatrzeniu wniosku, czyli już w 2021 r. Tym samym, informacja o saldzie konta nie będzie uwzględniała tego zwolnienia, gdyż prezentuje ona stan konta na 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorcy spełniający warunki do zwolnienia, którzy nie opłacili składek za listopad 2020 r. w informacji mogą widzieć kwotę zadłużenia za ten miesiąc – informuje ZUS.

Przedstawienie przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych jest możliwe dzięki wprowadzonemu w 2018 r. projektowi e-składka, zakładającemu przyznanie indywidualnych numerów rachunków składkowych każdemu płatnikowi. Dziś, przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a Zakład rozksięgowuje ją na poszczególne fundusze.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here