Zielona Góra 17. na liście najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast

0
456
Image of a auto accident involving two cars.

W ubiegłym roku w Zielonej Górze doszło do 1700 kolizji i wypadków. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców tego miasta przypadło 14,6 zdarzenia drogowego. Najczęstszą ich przyczyną było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Z takim wynikiem Zielona Góra wypadła bardzo niekorzystnie na tle całej Polski, zajmując 17. miejsce w zestawieniu 84 miast. Niższy współczynnik wypadków i kolizji na 1000 mieszkańców odnotowano choćby w Gorzowie Wielkopolskim, wyższy z kolei we Wrocławiu, Białymstoku, Olsztynie, Szczecinie, Rzeszowie, Opolu, Kielcach i Katowicach.

Wypadki w Zielonej Górze

Eksperci rankomat.pl przygotowali listę 84 największych miast w Polsce i następnie porównali, ile kolizji oraz wypadków przypadło w nich na 1000 mieszkańców. Zielona Góra zajęła na niej niechlubne 17. miejsce. W badanym okresie wynik ten był najgorszy spośród wszystkich uwzględnionych w zestawieniu miast województwa lubuskiego. W tym regionie najlepiej prezentował się wynik Gorzowa Wielkopolskiego, który zajął 39. miejsce w tabeli. Do przygotowania listy wykorzystano dane z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Zielona Góra w liczbach

W 1700 kolizjach i wypadkach, jakie miały miejsce w 2022 roku w Zielonej Górze, zginęło 6 osób, a 57 osób zostało rannych. W rezultacie miasto zajęło 17. miejsce na liście 84 największych miast w Polsce uszeregowanych pod względem liczby zdarzeń drogowych przypadających na 1000 mieszkańców. Kierowcy w Zielonej Górze spowodowali najwięcej kolizji i wypadków w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami – takich zdarzeń było 404 (23,8% wszystkich zdarzeń w tym mieście). Najbardziej niebezpiecznymi ulicami Zielonej Góry okazały się Wojska Polskiego oraz Trasa Północna (po 117 kolizji i wypadków).

W Zielonej Górze odnotowano zaledwie o 3 kolizje i wypadki drogowe mniej niż w Gorzowie Wielkopolskim. Jednak po uwzględnieniu liczby mieszkańców to pierwsze miasto znalazło się na gorszej, bo 17 pozycji w zestawieniu (14,8 zdarzenia na 1000 mieszkańców). Gorzów Wielkopolski – drugie z uwzględnionych na liście przez rankomat.pl miast w województwie lubuskim – uzyskał lepszy wynik i zajął 39. miejsce (12,2 zdarzenia na 1000 mieszkańców).

Statystyki dotyczące kolizji i wypadków drogowych wpływają na to, ile za OC muszą zapłacić mieszkańcy danego miasta. Nie jest to jednak jedyny decydujący czynnik. W 2022 roku w Zielonej Górze średnia składka OC wyniosła 508 zł i okazała się ona wyższa o 3 zł od średniej dla całego kraju (505 zł). W województwie lubuskim więcej niż mieszkańcy Zielonej Góry za obowiązkową polisę komunikacyjną płacili kierowcy z Gorzowa Wielkopolskiego (średnio 549 zł).

– Do najważniejszych czynników branych pod uwagę przez ubezpieczyciela podczas wyceny składki OC należą dane właściciela pojazdu (głównie jego wiek i historia ubezpieczenia) oraz samego pojazdu. Na maksymalne zniżki mogą liczyć przede wszystkim bezszkodowi kierowcy w średnim wieku. Firmy ubezpieczeniowe uwzględniają wprawdzie informacje dotyczące kolizji i wypadków, sieci dróg czy natężenia ruchu w danym mieście (regionie), by na tej podstawie ocenić ryzyko wystąpienia szkody, ale zazwyczaj statystyka ma mniejsze znaczenie niż indywidualne dane klienta – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Zielona Góra na tle województwa

Jak się okazuje, Zielona Góra wypadła korzystnie na tle danych o kolizjach i wypadkach z całego województwa. Na 1000 mieszkańców województwa lubuskiego przypadło 16,5 zdarzenia, natomiast w Zielonej Górze współczynnik ten był niższy – wyniósł on 14,6.

Zestawienie najbardziej kolizyjnych i wypadkowych regionów Polski zamyka (z najlepszym wynikiem) województwo śląskie. Najgorszy wynik uzyskały województwa: świętokrzyskie (21,5 zdarzenia na 1000 mieszkańców), opolskie (19,5) oraz kujawsko-pomorskie i lubelskie (19,2). Gdy uwzględni się całkowitą liczbę kolizji i wypadków drogowych, to okaże się, że najgorzej na tle całej Polski wypadło województwo mazowieckie (58388 zdarzeń), gdzie w 2022 roku zginęło 289 osób, a 3398 osób zostało rannych.

W omawianym okresie najczęstszą przyczyną kolizji i wypadków w skali całej Polski była nieostrożność kierowców: niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami (30817 zdarzeń), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (22008) oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (13435).

 

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here