Zarząd województwa składa wniosek o pilne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

0
149
fot. ZielonaNews.pl

W piątek 12 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o skierowaniu do rządu RP oraz wojewody lubuskiego wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Ma to związek z w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze. Poniżej znajdziecie informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W piątek 12 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego – w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze – podjął decyzję o skierowaniu do rządu RP oraz wojewody lubuskiego wniosku o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w trybie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
W województwie lubuskim oraz w całej Polsce zachodniej mamy do czynienia z największą katastrofą ekologiczną od wielu lat! Na naszych oczach umiera druga pod względem wielkości rzeka w Polsce, zagrożony jest cały ekosystem. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Daca poinformował na konferencji prasowej w dniu 12 sierpnia 2022 r., że Wody Polskie o śniętych rybach w Odrze dowiedziały się 26-27 lipca. Jednak od tego czasu nikt nie ostrzegł mieszkańców, samorządowców, że rzeką płynie trucizna.
Należy pilnie przygotować ostrzeżenie dla mieszkańców o zakazie kąpieli oraz zakazie pojenia zwierząt, a do informowania wykorzystać elektroniczny system Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
W związku z informacjami mediów niemieckich o obecności rtęci w wodach Odry, wnioskujemy o rzetelne informowanie społeczeństwa o wynikach badań wód Odry oraz położonych w jej pobliżu studni.
Konieczne jest wyposażenie członków Polskiego Związku Wędkarskiego, społecznej straży rybackiej oraz osób zaangażowanych w odławianie martwych zwierząt w niezbędne narzędzia i środki ochrony osobistej.
Konieczne jest przygotowanie i wdrożenie procedury w zakresie zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców.
Katastrofa trwa na terenie pięciu województw. Odpowiedzialne instytucje nie ostrzegły mieszkańców, zdumiewająca jest ich bierność, na którą wobec rozmiaru katastrofy społeczeństwo już nie pozwoli.
Zarząd Województwa Lubuskiego postanowił także przeznaczyć 100 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i niezbędnego – do odłowu martwych ryb – sprzętu dla Polskiego Związku Wędkarskiego oddział w Zielonej Górze.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here