Wybory do Rady Dzielnicy Nowe Miasto

0
285

Wybory do Rady Dzielnicy Nowe Miasto odbędą się w dniu 18 listopada 2018 roku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dzielnica obejmuje swym obszarem sołectwa z terenu b. gminy wiejskiej Zielona Góra, która z początkiem roku 2015 została przyłączona do miasta Zielona Góra.

Podstawowym celem działalności Rady Dzielnicy jest pomoc organom Miasta Zielona Góra w realizacji zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i Statutu Miasta, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy. Dzielnica jako jednostka pomocnicza Miasta Zielona Góra nie posiada osobowości prawnej.

Dzielnica podzielona jest na jednostki pomocnicze niższego szczebla, mające status sołectwa:
– Barcikowice
– Drzonków
– Jany
– Jarogniewice
– Jeleniów
– Kiełpin
– Krępa
– Łężyca
– Ługowo
– Nowy Kisielin
– Ochla
– Przylep
– Racula
– Stary Kisielin
– Stożne
– Sucha
– Zatonie
– Zawada

W nowej Radzie Dzielnicy zasiądzie 21 radnych. Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach wyborczych, w których wybierali Państwo Prezydenta i Radnych Miasta Zielona Góra.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here