W Lubuskiem pracuje ponad 34 tys. cudzoziemców. Dominują obywatele Ukrainy.

0
183
fot. ZielonaNews.pl

Na koniec drugiego kwartału do ubezpieczeń społecznych w lubuskich placówkach ZUS zgłoszonych było ponad 34 tys. obcokrajowców. – To oznacza przyrost mniejszy niż 1 procent w stosunku do ubiegłego kwartału – tłumaczy Agata Muchowska, lubuska rzeczniczka ZUS.
Obcokrajowcy pracują na umowach o pracę

Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, osiągnęła niemal 21,5 tys. To oznacza, że ponad połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Lubuskiem cudzoziemców pracuje na najkorzystniejszej z umów. – Na własną działalność gospodarczą zdecydowało się przeszło 600. obcokrajowców. Pozostali zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu – wyjaśnia A. Muchowska. 

Dominują obywatele Ukrainy
Wśród zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy. – Na koniec czerwca było ich ponad 28,5 tys. To wzrost o przeszło pół tysiąca w porównaniu do marca. Druga grupa to blisko 1,3 tys. obywateli Białorusi i 1 tys. osób pochodzenia gruzińskiego. W naszym województwie znajdziemy także obywateli z bardziej odległych państw takich jak Estonia (3), Kambodża (3), Kolumbia (3), Liban (4), Pakistan (4) czy też Peru (4) – wyjaśnia ZUS. 

Rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracujących w Lubuskiem może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej strefie, zatrudnienia na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę obcokrajowiec podlega ubezpieczeniom społecznym naszym kraju.

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here