Upadłość konsumencka – bankructwo osobiste sposobem na długi!

0
805
fot. materiały prasowe

W powszechnej opinii bankructwo nie kojarzy się z niczym przyjemnym lub pozytywnym. To przecież nic innego, jak utrata swojego majątku, dorobku całego życia. Mimo wszystko bankructwo bywa czasami jedynym wyjściem z niezwykle poważnych problemów. Jest tak w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – co to takiego?

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej kryje się redukcja lub umorzenie zadłużenia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatem z instytucji tej może skorzystać zdecydowana większość osób. Oczywiście, okoliczności, w których możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zostały ściśle określone przez prawo. Wszystko dokonuje się na drodze sądowej, a do rozpoczęcia postępowania niezbędne jest złożenie wniosku w tym przedmiocie przez dłużnika. Po jego rozpoznaniu sąd podejmuje decyzję czy oddalić żądanie, czy też uznać je za zasadne i tym samym ogłosić upadłość wnioskodawcy. Wówczas to zostaje sporządzony spis masy upadłości, czyli składników majątku dłużnika, następnie sąd postanowi o ich sprzedaży w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli

Istotnym elementem upadłości konsumenckiej jest plan spłaty wierzycieli. To w nim strony dochodzą do porozumienia w jaki sposób zostaną zaspokojone roszczenia. Jak przyznaje ekspert z Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy, Ustalając plan spłaty należy wziąć pod uwagę przede wszystkim swoje możliwości finansowe. Oddłużenie ma bowiem na celu rozwiązanie problemu związanego z wpadnięciem w spiralę zadłużenia. W tej sytuacji trzeba skonfrontować wysokość swoich dochodów z wysokością zobowiązań. Wówczas będzie możliwe określenie terminu w jakim roszczenia wierzycieli będą mogły zostać zaspokojone. Nie ulega więc wątpliwościom, że upadłość konsumencka  jest szansą na wyjście z zadłużenia, a tym samym na rozpoczęcia od początku nawiązywania stosunków zobowiązaniowych o charakterze majątkowym.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Pomoc prawnika w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest bezwzględnie konieczna, aczkolwiek upraszcza ona liczne kwestie proceduralne. Zwłaszcza przygotowanie wniosku, doświadczony radca prawny sporządzi go prawidłowo, bez błędów. Z kolei później jego wsparcie może okazać się przydatne przy negocjacjach z wierzycielami. Postępowanie upadłościowe może być dla dłużnika stresujące, dlatego wsparcie prawnika jest niezwykle cenne.

Upadłość konsumencka na pewno nie jest idealnym wyjściem z trudnej sytuacji dłużnika, który utracił płynność finansową. Problem jednak w tym, że czasami po prostu nie ma innego. Dlatego też warto rozważyć możliwość złożenia do sądu wniosku w tym przedmiocie, albowiem może to być jedyna szansa na wyjście ze spirali zadłużenia.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here