Sześć firm chętnych do remontu ul. Zjednoczenia wraz z wiaduktem

2
822
fot. ZielonaNews.pl

Urząd miasta otworzył oferty dotyczące remontu ul. Zjednoczenia wraz z wiaduktem. Magistrat na ten cel chciał przeznaczyć nieco ponad 11 mln zł. Złożone oferty są wyższe niż zakładało miasto.

Sześć firm chętnych do realizacji zadania

11 090 000 zł chce urząd miasta wygospodarował na remont wiaduktu. Do przetargu przystąpiło sześć firm. Najniższa zaproponowana oferta opiewa na 12 724 148,12 zł i zaproponowało ją konsorcjum dwóch firm. Wśród innych oferta dwie opiewały na nieco ponad 13 mln zł, dwie na ponad 15 mln zł, a jedna na ponad 17 mln zł (szczegóły dotyczące ofert znajdziecie tutaj: Złożone oferty.

Urząd miasta w najbliższym czasie albo wyłoni wykonawcę, albo z uwagi na to, że oferty opiewały na większą kwotę niż chciało wydać miasto, unieważni przetarg. O szczegółach będziemy informacje.

Będzie remont wiaduktu

W maju prezydent Janusz Kubicki zapowiadał, że będzie remont wiaduktu. – Jeden z wiaduktów przy ul. Zjednoczenia doczeka się remontu. Udało nam się pozyskać 6 mln zł rządowej dotacji na tę inwestycję – informował wówczas Janusz Kubicki, prezydent miasta.

W ramach zadań przy wiadukcie mają zostać wykonane m.in. prace rozbiórkowe i roboty ziemne, żelbetonowe płyty przejściowe na dojazdach, wykonanie nowych elementów gzymsów oraz kap, zamontowane balustrady i barierki,  montaż elementów krawężników oraz balustrad i barier, wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm na chodnikach.

Remont ul. Zjednoczenia i wiaduktu

W ramach zadania ma być wyremontowana także ul. Zjednoczenia. na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową” w części obejmującej odcinek od km 1+208,20 do wiaduktu (jezdnia prawa) oraz od km 1+225,57 do wiaduktu (jezdnia lewa) dokładny zakres oznaczono na mapce poglądowej zakresu robót drogowych (mapa poniżej).

fot. materiały urzędu miasta

Zakres prac

Poniżej znajdziecie informacje dotyczące zakresu prac (Tutaj informacje przetargowe: Remont wiaduktu przy ul. Zjednoczenia)

Wiadukt:
1) wykonanie prac rozbiórkowych i robót ziemnych,
2) wykonanie żelbetowych płyt przejściowych na dojazdach,
3) wykonanie nowych elementów gzymsów oraz kap,
4) montaż elementów krawężników oraz balustrad i barier,
5) wykonanie izolacji poziomej na płycie i płytach przejściowych z papy zgrzewalnej,
6) wykonanie warstw nawierzchni jezdni na moście i dojazdach,
7) wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm na chodnikach,
8) montaż elementów odwodnienia,
9) powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałami typu PCC,
10) naprawa powierzchni betonowych przez torkretowanie,
11) naprawa elementów betonowych/żelbetowych przez wykonanie nowych elementów zbrojonych,
12) wykonanie izolacji powierzchni odziemnych,
13) naprawa schodów prowadzących na obiekty,
14) wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp,
15) wymiana istniejącego oświetlenia wraz z instalacją zasilającą na obiektach,
16) przywrócenie do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu budowy.

Ul. Zjednoczenia:
1) remont nawierzchni jezdni,
2) wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych urządzeń wodkan oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy,
3) przebudowa nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
4) budowa ciągów rowerowych,
5) przebudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej,
6) wymiana betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp.
7) wymiana istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych,
8) budowa kanalizacji deszczowej,
9) przebudowa oświetlenia drogowego,
10) rekultywacja istniejących terenów zielonych,
11) wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie
(np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi
wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.
12) wymiana istniejącego oznakowania pionowego,
13) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego (termoplastycznie),
14) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 

 

PODZIEL SIĘ

2 KOMENTARZE

  1. A dlaczego od Ronda PCK? Przecież od ronda aż do Opony Express wszystko było zrobione włącznie z nowym rondem z Aglomeracyjną i skrzyżowaniem z Działkową. Więc o co chodzi?

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here