Środa. Co w programie Winobrania? Na głównej scenie Smolasty

0
335
fot. ZielonaNews.pl

W środę na Winobraniu gwiazdą wieczoru będzie Smolasty. Ale nie zabraknie także innych atrakcji.

Tutaj znajdziecie CAŁY PROGRAM WINOBRANIA

 

Koncerty na trzech scenach:

1 4 . F E S T I W A L  K U L T U R Y  W I N I A R S K I E J

P I W N I C E  W I N I A R S K I E

L U B U S K A  A K A D E M I A  W I N A  i  S P A C E R Y W I N I A R S K I E

Winbobraniowe spotkania teatralne 

W I N O B R A N I O W E  B R E A K O W I S K O

miejsce: podwórko ul. Żeromskiego, wstęp wolny

„ W I N O B R A N I O W Y  Z A W R Ó T  G Ł O W Y ”
Z  P I O N Ą  N A  Z D R O W I E

Imprezy towarzyszące

Imprezy sportowe

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here