Możesz zadbać o przyszłość miasta. Złóż wniosek

0
212
fot. Mirosław Materek

Mieszkańcy też chcą mieć wpływ na przyszłość miasta. I teraz jest to możliwe. Już od dziś, aż do 15 lutego można zgłaszać swoją kandydaturę do Komitetu Rewitalizacji. Jednak jest to już drugi nabór, ponieważ w pierwszym zgłosiło się za mało osób.

Kogo potrzebuje miasto?

Poszukiwani członkowie Komitetu Rewitalizacji, zajmować się będą opiniowaniem i oceną rewitalizacji. Brakuje przede wszystkim  przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorców, których głos w sprawach rewitalizacji jest niezbędny. Tak ogłasza miasto. Kto może znaleźć się w komitecie?

Komitet liczy nie więcej niż 11 członków, w tym co najmniej:

– 1 przedstawiciel urzędu;
– 1 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze;
– 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji;
– 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
– 1 przedstawiciel przedsiębiorców działających w obszarze rewitalizacji lub organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– 1 przedstawiciel podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych;
– 1 przedstawiciel organizacji reprezentujących podmioty branżowe związane z architekturą, urbanistyką, planowaniem rozwoju miasta, budownictwem;
– 1 przedstawiciel środowiska naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego;
– 1 przedstawiciel Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać od 15 stycznia do 15 lutego 2018 r. Wniosek powinien być w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji”. Można składać:
– osobiście w urzędzie, przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowisku nr 5 lub 6,
– za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Biuro Urbanistyki i Planowania, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gpr@um.zielona-gora.pl

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here