Rewitalizacja Parku Tysiąclecia. Po raz kolejny oferty ponad dwukrotnie wyższe

0
370
Remont parku Tysiąclecia w Zielonej Górze
fot. ZielonaNews.pl

Urząd miasta ogłosił kolejny przetarg na rewitalizację Parku Tysiąclecia. Poprzednie oferty ponad dwukrotnie przewyższały budżet, który na ten cel miało miasto.  Magistrat postanowił, że zarówno warunki jak i kwota przeznaczona na sfinansowanie inwestycji nie zmienią się. 
Przetarg na rewitalizację Parku Tysiąclecia unieważniono. Teraz jest kolejny

6,1 mln zł – tyle miasto chce wydać na realizację tej inwestycji. Po raz kolejny jednak oferenci zaproponowali kwotę znacznie wyższą. Najniższe opiewa bowiem na 14 724 175 zł (pełną listę znajdziecie poniżej). Przypominamy także, że w przypadku pierwszego przetargu wszyscy oferenci zaproponowali za realizację inwestycji ponad 15 mln zł, a miasto do wydania miało także 6,1 mln zł.  Nie wiemy, czy magistrat po raz kolejny unieważni przetarg czy też dopłaci do inwestycji. Z pewnością wkrótce zapadnie decyzja.

 

Rewitalizacja Parku Tysiąclecia
Zapytaliśmy biuro prasowe urzędu miasta czy zmieniły się warunki w nowym przetargu. – Zakres inwestycji się nie zmienił – wyjaśniła Monika Zapotoczna z magistratu. Oznacza to, że jeśli magistrat zdecyduje się dopłacić brakującą kwotę, to pojawi się zarówno tężnia, jak i fontanny, ogród rehabilitacyjny i ogród zmysłów.
Jak widnieje w dokumentach przetargowych w ramach zadania mają być wybudowane i przebudowane place i ścieżki z odprowadzeniem wody opadowej. Planowany jest remont budowli parkowych odtworzenie ogrodzenia (grobowiec Beuchelta, wodo zbiory, fontanna, murki, schody). Planowana jest budowa ujęcia wody do podlewania zieleni oraz zdrojów z wodą pitną. Ma być wybudowana także tężnia solankowa. Zaplanowano także montaż małej architektury (ławki, kosze, zdroje uliczne, tablice informacyjne, gry terenowe i karmniki dla ptaków). Pojawi się także toaleta kontenerowa z przyłączami. Oświetlenie zostanie wymienione (lub wybudowane nowe).  Przewiduje się także pielęgnację drzewostanu i wycinkę drzew, a także nasadzeń zieleni. Teren ma być monitorowany. Przypominamy także, że miasto ma otrzymać na realizację inwestycji prawie 5 mln zł z dofinansowania (czytaj więcej: Dofinansowanie na rewitalizację parku Tysiąclecia).
Ogród sensoryczny

Ogród sensoryczny ma być miejscem, gdzie nasze zmysły będą mogły „doświadczać”. Narzędziem, który służy do pobudzania zmysłów mają być rośliny, nawierzchnie, instrumenty działające na wiatr. W ramach inwestycji ma powstać tężnia solankowa. Jest to obiekt przeznaczony do wytwarzania naturalnej mgły wodnej z roztworu solanki. Obiekt będzie składał się z tężni solankowej i pergoli inhalacyjnej po obu jej stronach. Pod pergolami planuje się montaż ławek parkowych. Jak czytamy w materiałach przetargowych powstawanie mgły wodnej będzie możliwe dzięki solance wodnej spływającej grawitacyjnie po wiązkach tarniny wypełniających wnętrze tężni. Przy współudziale wiatru i słońca będzie powstawała solankowa mgła wodna. Roztwór wody solankowej będzie miał stężenia ok 8-9% NaCl. Tężnia będzie miała wymiary 9,30 nx3,24 m oraz wysokość 5.44m. Po obu stronach będą pergole o szerokości 3,46 m.

Ogród rehabilitacyjny i fontanna

Fontanna ma być zlokalizowana przed budynkiem dawnego krematorium. Głównym elementem dekoracyjnym na być szklana kula wykona z przeźroczystego węglanu. W parku zaplanowano także stworzenia ogródka rehabilitacyjnego z różnymi urządzeniami dla osób niepełnosprawnych w tym z huśtawką i karuzelą, z której będzie mogła skorzystać osoba poruszająca się na wózki inwalidzkim.

Wycinka drzew
Przewidziano wycinkę 124 drzew, które są w stanie obumierającym lub są całkowicie suche. U części z nich zidentyfikowano zaawansowany stopień infekcji grzybowej w systemie korzeniowym i pniu drzewa. Zaplanowano także wiele nasadzeń zarówno drzew jak i krzewów, pnączy czy bylin.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 13 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

 

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here