Remont wiaduktu przy ul. Zjednoczenia. Kiedy ruszą prace?

2
2067
Remont wiaduktu przy ul. Zjednoczenia
fot. ZielonaNews.pl

W październiku ubiegłego roku urząd miasta wyłonił wykonawcę, który ma zająć się remontem ul. Zjednoczenia wraz z wiaduktem. – Kiedy ruszą prace? – o to między innymi zapytaliśmy w urzędzie miasta. 

Remont wiaduktu i ul. Zjednoczenia
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Jacek Garbacz PBW Inżynieria i DROMOSTTOR. Koszt realizacji zadania to ponad 12,7 mln zł.Udało nam się pozyskać 6 mln zł rządowej dotacji na tę inwestycję – informował w maju ubiegłego roku prezydent Janusz Kubicki. Zgodnie z zapisami dokumentów przetargowych wykonawca ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie zamówienia (nie wiemy dokładnie, kiedy została podpisana umowa). Póki co jednak w tej części miasta nie widać żadnych maszyn budowlanych. Stąd też 9 marca napisaliśmy do urzędu miasta pytania dotyczące tego na jakim etapie są prace związane z remontem wiaduktu przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze i kiedy ruszą prace remontowe?.

–> Każdy tam był i wie, ale nie każdy potrafi czyli „strona internetowa Niemcy„, jak to zrobić

Wkrótce tymczasowa organizacja ruchu przy wiadukcie przy ul. Zjednoczenia

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź. Urząd miasta wyjaśnił nam jedynie, że wkrótce zostanie wdrożona tymczasowa zmiana organizacji ruchu. – Pod koniec kwietnia br. zostanie wdrożona tymczasowa zmiana organizacji ruchu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco – tłumaczy Monika Zapotoczna, dyrektor departamenty komunikacji społecznej. Z informacji, które już wcześniej przekazywał prezydent miasta wynika, że ruch będzie odbywał się po nieremontowanej stronie wiaduktu. – Zmotoryzowani muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami – uprzedzał włodarz miasta.

Remont ul. Zjednoczenia i wiaduktu
Remont dotyczy wschodniego wiaduktu od ronda PCK do ul. Energetyków (jezdnia w stronę marketu Kaufland). Przy wiadukcie mają zostać wykonane m.in. prace rozbiórkowe i roboty ziemne, żelbetonowe płyty przejściowe na dojazdach, wykonanie nowych elementów gzymsów oraz kap, zamontowane balustrady i barierki,  montaż elementów krawężników oraz balustrad i barier, wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm na chodnikach. W ramach zadania ma być wyremontowana także ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową w części obejmującej odcinek od km 1+208,20 do wiaduktu (jezdnia prawa) oraz od km 1+225,57 do wiaduktu (jezdnia lewa) dokładny zakres oznaczono na mapce poglądowej zakresu robót drogowych (mapa poniżej). Poniżej znajdziecie także wykaz prac opublikowanych w przetargu. (czytaj także: Czy znów będzie remont ul. Zjednoczenia?)
fot. materiały Urzędu Miasta

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 Wiadukt:
1) wykonanie prac rozbiórkowych i robót ziemnych,
2) wykonanie żelbetowych płyt przejściowych na dojazdach,
3) wykonanie nowych elementów gzymsów oraz kap,
4) montaż elementów krawężników oraz balustrad i barier,
5) wykonanie izolacji poziomej na płycie i płytach przejściowych z papy zgrzewalnej,
6) wykonanie warstw nawierzchni jezdni na moście i dojazdach,
7) wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm na chodnikach,
8) montaż elementów odwodnienia,
9) powierzchniowe zabezpieczenie powierzchni betonowych materiałami typu PCC,
10) naprawa powierzchni betonowych przez torkretowanie,
11) naprawa elementów betonowych/żelbetowych przez wykonanie nowych elementów zbrojonych,
12) wykonanie izolacji powierzchni odziemnych,
13) naprawa schodów prowadzących na obiekty,
14) wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp,
15) wymiana istniejącego oświetlenia wraz z instalacją zasilającą na obiektach,
16) przywrócenie do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu budowy.
Drogę wojewódzka nr 280 (ul. Zjednoczenia)
1) remont nawierzchni jezdni,
2) wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych
urządzeń wod-kan oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy,
3) przebudowa nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
4) budowa ciągów rowerowych,
5) przebudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej,
6) wymiana betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp.
7) wymiana istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych,
8) budowa kanalizacji deszczowej,
9) przebudowa oświetlenia drogowego,
10) rekultywacja istniejących terenów zielonych,
11) wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub
remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych
nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich
robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.
12) wymiana istniejącego oznakowania pionowego,
13) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego (termoplastycznie),
14) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

2 KOMENTARZE

  1. Zaczynają od tej lepszej strony. Od strony elektrociepłowni na chodniku można nogi sobie połamać

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here