Ranking dotyczący remontu dróg? Radni nie przyjęli projektu

0
181
fot. ZielonaNews.pl

Na początku maja radni Koalicji Obywatelskiej zaoponowali rozwiązanie, które ich zadaniem miałoby umożliwić w prosty sposób typowanie dróg, które w pierwszej kolejności miałaby zostać wyremontowane. Uchwała trafiła pod obrady rady miasta.

Priorytety wykonania dróg

Podczas majowej konferencji prasowej radni przekonywali, że uchwała umożliwiłaby w sposób przejrzysty typowanie dróg do remontu. – Uchwała w sposób transparentny, jasny pozwoli oszacować priorytet wykonania dróg wewnętrznych. Jest także pokłosiem pytań mieszkańców: kiedy będzie droga wyremontowana, kiedy będzie nowa nawierzchnia. Na te pytania tą uchwałą chcemy odpowiedzieć – mówił Pabierowski. I dodał: Chcemy dać prezydentowi narzędzia aby merytorycznie określał stan dróg, lokalizację i wpisać to w harmonogram robót i budżet miasta (czytaj więcej: Które drogi remontować w pierwszej kolejności? Jest propozycja). Jak tłumaczyli radni KO podobne uchwały zostały uchwalone w innych miasta w kraju.

Decydowałby prezydent?

W Zielonej Górze radni zdecydowali jednak, że taka forma nie zostanie przyjęta. – W tym przypadku decydowałby de facto prezydent – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Podkreślał, że dotąd o kolejności remontu dróg decydowała rada miasta. I tłumaczył: Jeśli chodzi o samą ideę tego rankingu to on odbiera przede wszystkim kompetencje radzie miasta, a przypisuje prezydentowi. No bo jak sobie wyobrazić, że prezydent przedstawi ranking do publicznej wiadomości, mieszkańcy będą wiedzieć, jakie drogi będą po kolei robione, a rada miasta miałaby to zmieniać. Rada miasta musiałaby akceptować te zapisy. A przecież przez wiele lat w radzie miasta budowana była większość w radzie przy kolejnych budżetach dla remontu i budowy nowych dróg. I nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek oskarżył, że te inwestycje były nielogiczne lub związane z politycznym kumoterstwem.

Co z kryteriami?
Wiceprezydent Kaliszuk podkreślał, że kryteria są uznaniowe i nie do końca wpasowują się w realia. – Te kryteria są w dużej mierze bardzo uznaniowe. A w dużej części w ogóle niewiadome – tłumaczył. Wyjaśniał, że w najbliższym czasie z budżetu państwa będą dofinansowane inwestycje, ale nie wiadomo jakimi kryteriami będą obwarowane. – W związku z planowaną obniżką podatków będziemy mieć zmniejszone środki, które wpłyną do budżetu miasta. I one mają być rekompensowane. I nie znamy kryteriów jakie będą przy tej dotacji inwestycyjnej  obowiązywały. A więc nie wiemy, czy będą punktowane i dofinansowane  inwestycje, tam gdzie są przedszkola, tam gdzie jest jednocześnie budowana kanalizacja deszczowa, tam gdzie są szkoły, czy tam gdzie jest więcej mieszkańców.   A więc środki będą rządowe natomiast nie my będziemy decydować o kryteriach – tłumaczył Kaliszuk. Podkreślał także, że realizacja takiego rankingu wymagałaby zatrudnienia większej ilości urzędników, a z tym magistrat ma problem. – Brakuje fachowców – tłumaczył wiceprezydent. I nie krył, że podchodzi bardzo krytycznie do przyjęcia tego projektu

Racjonalna uchwała
Radny Marcin Pabierowski odpowiedział:  Właśnie dlatego, że tych pieniędzy będzie mniej, to dlatego musimy przygotować miasto pod kątem racjonalnego planowania. Mieszkaniec woli wiedzieć, czy ten remont będzie za rok, za dwa. To jest jak najbardziej racjonalna uchwała, która klasyfikuje i reguluje. 

Z kolei Sławomir Kotylak wyjaśniał: Z jednej strony mówimy tu o obiektywności i transparentności wskazania najbardziej istotnych bolączek drogowych w mieście, a z drugiej strony słyszę już o etapie wykonawstwa, działania, pozyskiwania środków. Co z jednej strony jest dla mnie zrozumiałe, bo są to normalne działania, ale one nie mają w żaden sposób bezpośredniego przełożenia na ranking. W taki sposób, że ranking nie jest dokumentem, który powstaje raz na wieki wieków amen, jego się aktualizuje. Przecież jak będą kolejne programy rządowe,  to ten ranking nie blokuje występowania o takie środki, a tym bardziej nie ogranicza możliwości realizacji zadań z pozycji niższych, jeśli chodzi o określone drogi w oczekiwaniu na realizację dróg, które są sklasyfikowane wyżej. Odbieram to jako celowe mydlenie oczu, dlatego że prezydent nie chce wziąć odpowiedzialności za miasto. Bo to prezydent odpowiada za stan techniczny dróg w mieście, o to jakie drogi się buduje, to prezydent w budżecie przedkłada propozycje, które inwestycje chce realizować. a my jako radni możemy ewentualnie zaproponować zmiany do budżetu. I jedyne co nas łączy w tym procesie to jest głosowanie nad uchwałą budżetową – tłumaczył Kotylak. I dodał: Druga rzecz, jeśli pan Kaliszuk ma uwagi nie co do zasadności tej uchwały, tylko do jej treści, że coś jest nieprecyzyjnie, nieszczegółowo. Co stoi na przeszkodzie żeby zaproponować wnioskodawcy poprawki.

Uchwała nie przeszła
Obawiano się, że określanie, która droga jest w lepszym czy gorszym stanie technicznym jest za bardzo subiektywne.  Na takie zarzuty odpowiedział radny KO Marcin Pabierowski wyjaśniając, że oceny stanu technicznego dróg byłyby wykonywane przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.  Piotr Barczak zwrócił uwagę, że najpierw powinno się przyjąć studium uwarunkowań dla miasta Zielona Góra. – Wtedy będziemy mogli zrealizować czy ustanowić pewne plany. I wtedy będziemy mogli przechodzić jakby do rankingowania. Mam wrażenie, że jakbym zapytał teraz z tego rankingu, która droga jest priorytetowa, a która nie, to myślę że to by było państwu trudno określić – tłumaczył Barczak. Ostatecznie siedmiu radnych zagłosowało „za” a 12 było przeciw. – Niewłaściwy klub zgłosił uchwałę, więc ciężko było żeby przeszła – skomentował podczas sesji radny Janusz Rewers.

 

Jakie kryteria miały być pod uwagę?
Poniżej znajdziecie kryteria wraz z punktacją:

Ustalając Ranking należy się kierować następującymi kryteriami:
 • znaczenie drogi w rozwoju miasta: rola w układzie komunikacyjnym miasta – ulica o znaczeniu strategicznym pod względem rozwoju miasta – 25 pkt,
 • możliwość pozyskania dofinansowania: drogi, których budowa lub przebudowa wpisuje się w aktualnie funkcjonujące programy dofinansowania lub współfinansowane przez jednostki, organizacje lub osoby fizyczne punktowana jako wysokość współfinansowania w stosunku do kosztów zadania (dotacja, przekazanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego, itp.) – ilość punktów w przypadku współfinansowania:
  • w przypadku współfinansowania wynoszącego więcej niż 50% – 25 pkt,
  • w przypadku współfinansowania wynoszącego więcej niż 10% do 50% – 15 pkt,
 • funkcja drogi wg natężenia ruchu pojazdów oraz gęstości lokalizacji przyległych budynków mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej:
  • drogi podstawowego układu komunikacyjnego (w tym ulice na których jest duże natężenie ruchu i występują trasy MZK) — 20 pkt,
  • drogi stanowiące dojazd do dużych zakładów pracy, podmiotów użyteczności publicznej lub dużych osiedli — 15 pkt,
  • drogi stanowiące dojazd do osiedli wielorodzinnych — 10 pkt,
  • drogi stanowiące jedną z ulic osiedli jednorodzinnych — 5 pkt,
  • drogi zlokalizowane w obszarze Starego Miasta – 8 pkt.
 • stan techniczny drogi:
  • drogi o nawierzchni gruntowej – 25 pkt,
  • drogi o nawierzchni bitumicznej oraz betonowej, z płyt i elementów betonowych (np. trylinka) o dużym stopniu degradacji, generujące duże nakłady finansowe na cząstkowe remonty nawierzchni drogi — 15 pkt,
  • drogi utwardzone o średnim stopniu degradacji — 10 pkt,
 • Stan zagospodarowania posesji przyległych do pasa drogowego:
  • zagospodarowanie przyległych posesji powyżej 60 % – 20 pkt,
  • zagospodarowanie przyległych posesji powyżej 30% – 5 pkt,
 • Czas oczekiwania dla ulic o nawierzchni gruntowej:
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji od 5 do 20 lat — 10 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji powyżej 20 lat do 25 lat — 25 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji powyżej 25 lat do 30 lat — 50 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji powyżej 30 lat do 40 lat — 75 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji dłuższy niż 40 lat — 100 pkt.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here