Przebudowa ul. Wyszyńskiego. Pojawi się sygnalizacja na przejściu dla pieszych

0
597
fot. Google Maps

Urząd miasta ogłosił po raz kolejny przetarg na przebudowę fragmentu ul. St. Wyszyńskiego. Na oferty czeka do 21 lutego do godz. 9.00. 
Poprzedni przetarg na przebudowę ul. Wyszyńskiego został unieważniony. Cena oferty najkorzystniejszej  (i jedynej) wyniosła 695 652,64, a to przewyższało kwotę, którą miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. W budżecie miasta na ten cel wygospodarowano 200 tys. zł.

Będzie przebudowa ul. Wyszyńskiego

W ramach zadania zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ul. Stefana Wyszyńskiego w rejonie ul. Zbyszka Godlewskiego. Zostaną wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne, ustawione będą betonowe elementy prefabrykowane takie jak krawężniki, wykonane zostanie poszerzenie nawierzchni drogi publicznej i poszerzenie nawierzchni zjazdów. Przebudowany będzie chodnik, oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna. Wykonawca będzie musiał zająć się także rekultywacją terenów zielonych.

Poszerzenie drogi by wprowadzić lewoskręty
Jak czytamy w dokumentach przetargowych decyzja o wprowadzeniu do planu inwestycji miejskich zadania polegającego na przebudowie ul. S. Wyszyńskiego wynika z konieczności poszerzenia odcina drogi powiatowej nr 4409F w celu wyodrębnienia dodatkowego pasa i wprowadzenia trzech lewoskrętów: z ul. St. Wyszyńskiego w ul. Zbyszka Godlewskiego, lewoskrętu z ul. St Wyszyńskiego do stacji paliw, z ul. St. Wyszyńskiego w ul. Monte Casino. Inwestycja obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Zbyszka Godlewskiego.

Ile czasu na wykonanie?
W wyniku przebudowy ulicy zostanie zmieniona geometria istniejącej jezdni (wykonanie poszerzenia po prawej stronie rogi), budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa oświetlenia.  Zamówienie ma być zrealizowane w ciągu 90 dni od daty przekazania terenu budowy.

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here