Powstaną nowe ścieżki rowerowe. Będzie też przebudowa ronda przy CRS

0
3107
fot. ZielonaNews.pl

Dzisiaj w urzędzie miasta podpisano dwie umowy na budowę ścieżek rowerowych. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 1,6 mln zł. Prace mają ruszyć w ciągu dwóch tygodni.
By uzupełnić “dziury” w sieci ścieżek rowerowych

Chodzi o rozbudowę, czy dopełnianie infrastruktury rowerowej na ternie miasta Zielonej Góry – wyjaśniał dzisiaj prezydent miasta Janusz Kubicki. W ramach dwóch podpisanych umów powstaną dwie ścieżki rowerowe. Jedna przy ul. Emilii Plater, a druga przy ul. Poznańskiej.

“Dziura” w Zielonej Strzale będzie uzupełniona
– Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Emilii Plater to jest taki moment, gdzie jest dziura w systemie ścieżek rowerowych. To jest nieduży odcinek. Będzie on kosztował niecałe 400 tysięcy złotych. Jest to miejsce w ciągu Zielonej Strzały i jest to miejsce, gdzie tej ścieżki brakuje – mówił dziś Kubicki.

Ścieżką aż do Sulechowa
Więcej pracy będzie przy budowie ścieżki przy ul. Poznańskiej. Tutaj brakuje spójnego połączenia między ścieżką rowerową przy rondzie CRS a tą, która jest rozpoczyna się w Chynowie. – To jest element, którego brakowało, żeby dojechać do ścieżki, która rozpoczyna się w Chynowie a kończy się w Cigacicach przy moście. To była też taka dziura, która będzie przez nas uzupełniona. A kiedy skończymy budowę mostu to pojedziemy tą ścieżką aż do Sulechowa – tłumaczył prezydent.

Dla kierowców będą utrudnienia
W przypadku inwestycji związanej z budową ścieżki przy ul. Poznańskiej na kierowców będą czekać utrudnienia, bo inwestycja będzie także ingerowała w rondo Rady Europy. – Będą utrudnienia na pewno. To jest główne rondo wjazdowe do miasta i będzie przebudowywane przy straży pożarnej. Ta przebudowa polega na tym, że do Zielonej Góry będą już dwa wjazdy. Tam się teraz wjeżdża do Zielonej Góry jednym pasem. Przy okazji tej inwestycji będzie poszerzenie. Teraz to jest takie wąskie gardło. Będą bezpośrednio dwa pasy wjazdowe – wyjaśniał prezydent.

Ścieżki gotowe po wakacjach
Wykonawcą inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie.Mamy doświadczenie przy budowie ścieżek. Nie jest to pierwsze nasze zadanie. Skończyliśmy w ubiegłym roku ścieżkę o długości 42 km. To jest ścieżka na zamkniętej linii kolejowej relacji Wolsztyn- Żagań. Jest to chyba najdłuższa ze ścieżek w woj. lubuskim. Mamy doświadczenie, podołamy inwestycji. Myślę, że zrobimy to w terminie krótszym niż jest przewidywany przez inwestora. Nie powinno być tutaj jakiegoś większego kłopotu – mówił dziś Ksawery Kossowski z Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego sp. z o. o.  Ścieżki mają być gotowe po wakacjach. Na wykonanej tej przy ul. Emilii Plater wykonawca ma 100 dni. Z kolei na tę przy ul. Poznańskiej – cztery miesiące. Poniżej znajdziecie mapy i szczegóły inwestycji.
 

Ul. Poznańska:

fot. materiały Urzędu Miasta w Zielonej Górze
Wykonawcą inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie przy ul. Mickiewicza 63.
Wartość robót wg umowy opiewa na kwotę 1 299 660,66 zł z VAT.
Termin realizacji zadania: 4 miesiące o dnia podpisania umowy.
W ramach zadania zostanie wykonana droga dla pieszych i rowerów w ul. Poznańskiej na odcinku od ronda Rady Europy do istniejących już odcinków dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej w Chynowie. Tym samym zniknie dziura w systemie dróg rowerowych w relacji centrum – północ (Cigacice).
W ramach inwestycji zostanie wykonany dodatkowy pas ruchu (prawoskręt) relacji Trasa Północna – ul. Sulechowska.
Szczegółowy zakres robót:
·        frezowanie i rozbiórkę konstrukcji jezdni – częściową na zakładanych w projekcie odcinkach,
·        rozbiórkę pozostałych elementów ulicy tj. krawężników, nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych i powiązań komunikacyjnych, obrzeży itp.,
·        roboty ziemne.
·        ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych,
·        wykonanie nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniach,
·        budowę i przebudowę wysp kierujących ( w ul. Poznańskiej i Gorzowskiej),
·        budowę ścieżki rowerowej,
·        dowiązanie się do istniejących nawierzchni,
·        przebudowę i budowę chodnika,
·        budowę i przebudowę powiązań komunikacyjnych,
·        przebudowa przykanalików kanalizacji deszczowej.
·        regulację istniejących studni,
·        przebudowa sygnalizacji świetlnej.
·        przebudowę oświetlenia ulicznego,
·        przebudowę sieci SN,
·        wycinkę drzew i krzewów,
·        humusowanie wraz z obsianiem trawą,
·        wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

 

Ul. Emilii Plater

fot. materiały prasowe Urzędu Miasta Zielona Góra

Etap I inwestycji ogranicza się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do budowy ścieżki pieszo rowerowej zapewniającej uciąglenie trasy rowerowej „Zielona Strzała” ze ścieżką rowerową wybudowaną w ramach powstałego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Emilii Plater.

W ramach Etapu I inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

–       przebudowa nawierzchni jezdni – ul. Kożuchowskiej (wyniesienie skrzyżowania),

–       budowa nawierzchni jezdni projektowanego łącznika (w granicach pasa drogowego ulicy Kożuchowskiej),

–       budowa chodnika,

–       budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej, z której mogą korzystać piesi,

–       budowa betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki, palisad itp.

–       regulacja lub wymiana istniejący włazów i pokryw studni teletechnicznych,

–       wykonanie robót ziemnych niezbędnych do posadowienia docelowej konstrukcji nawierzchni jezdni projektowanego łącznika,

–       wykonanie oznakowania pionowego,

–       wykonanie oznakowania poziomego,

–       rekultywacja istniejących terenów zielonych,

–       wykonanie utwardzenia nawierzchni za pomocą płyt ażurowych,

–       budowa oświetlenia i doświetlaczy

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here