Powstaną ekrany dźwiękoszczelne przy Trasie Północnej

0
731
fot. ZielonaNews.pl

Urząd miasta ogłosił przetarg na budowę ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna.
Ekrany dźwiękoszczelne przy Trasie Północnej w Zielonej Górze

fot. dokumentacja Urzędu Miasta Zielona Góra
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj ekranów
akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 32, ul Trasa Północna, oddzielających ruchliwą ulicę od części mieszkalnej zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Ruczajowej (numery 16-22) w Zielonej Górze – czytamy w dokumentacji.

Ekrany zmniejszą hałas
Trasa Północna to jedna z bardziej ruchliwych dróg w mieście. Ekrany oddzielą ruchliwą ulicę od części mieszkalnej zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Ruczajowej.  Ekrany dźwiękoszczelne mają na celu zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem do wartości nieprzekraczającej  dopuszczalnych norm przy intensywnym korzystaniu z infrastruktury drogowej. Oferty zostaną otwarte 15 czerwca.

W ramach programu Funkcjonalno – Użytkowego przewidziano zaprojektowanie i wykonanie ekranów akustycznych w szczególności:
– sporządzenie projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub
ewentualnie innego dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie robot budowlanych zgodnie z prawem, wraz
z uzyskaniem stosownych uzgodnień i opinii,
– uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie/zgłoszenie do
użytkowania bez sprzeciwu.
– sporządzenie projektów wykonawczych, dla wszystkich występujących branż,
– sporządzenie projektu graficznego projektowanych ekranów, w minimum trzech wariantach kolorystycznych,
– obsługę geodezyjną,
– roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
– wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej (roboty fundamentowe – fundamenty ekranów, dostawa i montaż –
zabezpieczenia akustyczne)
– dostawę maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,
– roboty towarzyszące,
– przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, o ile okaże się to konieczne – wykonać pod nadzorem gestorów sieci
– organizację placu budowy i zaplecza budowy,
– opłaty za nadzory obce, badania itp.,
– nasadzenia roślinności i rekultywacja terenu,
– wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub
budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed
rozpoczęciem budowy,
– inwentaryzację powykonawczą

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here