Ponad 264 tys. zł wsparcia z ZUS dla Lubuszan w ramach Tarczy 5.0

0
170
ZUS Zielona Góra
fot. ZielonaNews.pl

Od 15 października w ramach Tarczy 5.0 (branżowej) przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień.

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci i przewodnicy turystyczni oraz piloci wycieczek. Wynosi ono 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Warunkiem jest rozpoczęcie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Ponadto musi być przestój w jej prowadzeniu w następstwie COVID-19. Działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek musi mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez maksymalnie 9 miesięcy. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie. Wniosek o „postojowe” można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.: przewóz wycieczkowy i turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. Dostaną je  ci, którzy wcześniej otrzymali już co najmniej jedno „postojowe” (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia (2 080 zł albo 1 300 zł). Wnioskować o to świadczenie mogą osoby, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był co najmniej o 75 proc. niższy niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W tej sytuacji wniosek także można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień przysługuje natomiast płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności). Warunkiem jest wykazanie 75 proc. spadku przychodów w porównaniu do tego samego miesiąca kalendarzowego w 2019  r. Wnioski można składać do końca listopada.

Do 27 października lubuskie oddziały ZUS w ramach Tarczy 5.0 umorzyły składki w kwocie ponad 214 tys. zł. oraz wypłaciły 50 tys. zł. świadczeń postojowych.

Wnioski można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  Więcej informacji na temat tarczy 5.0 na stronie zus.pl.

Źródło: Lubuski ZUS

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here