Przygotowanie do matury. Plusy i minusy zajęć z korepetytorem

0
295
fot. materiały prasowe

Matura jest ogólnopolskim sposobem sprawdzania wiedzy absolwentów szkół z różnych przedmiotów. Wcześniej istniał tak zwany egzamin dojrzałości. Matura właśnie go zastąpiła. Ona bierze początek w 1999 roku. Pierwszy raz taka forma egzaminów została prowadzona w roku 2005. Sensem tych egzaminów jest zastępowanie egzaminów wstępnych na uniwersytecie. Do obowiązkowych przedmiotów nalezą język polski, matematyka oraz jeden z wybranych języków obcych. Mówiąc o języku polskim bądź wybranym języku obcym jest też część ustna.

Istnieje Ogólna Komisja Egzaminacyjna w każdym okręgu. Informacja o terminach musi być podana nie później, niż za 4 miesięcy do daty egzaminu. Jest też termin dodatkowy, który jest prowadzony w czerwcu. Osoby, które z różnych powodów nie brali udziału w egzaminie albo oblali go, mają okazję przystąpić do niego w terminie dodatkowym, czyli w czerwcu. W razie drugiej nieudanej próby można przystąpić do egzaminu w maju kolejnego roku.Egzamin się odbywa w tej szkole, gdzie się uczyliście. Bardzo ważny moment polega na tym, że żaden nauczyciel zdającego nie ma prawa być egzaminatorem w komisji.

Matematyka na maturze

Matematyka na poziomie podstawowym polega na rozumieniu i opanowaniu ogólnych pojęć w matematyce. Jeżeli chodzi o matematykę rozszerzoną, daje się 180 minut. Cały test się składa z trzech części. Punkty za zadania się różnią w zależności od faktu, czy jest matematyka rozszerzona na maturze. Najpierw są zadania, gdzie są cztery odpowiedzi. Z nich tylko jedna jest właściwa. Za to można zdobyć 1 punkt. W drugiej części są zadania z otwartą, krótką odpowiedzią, za co da się dostać maksymalnie 2 punkty. Najcięższymi zadaniami są zadania z 3 grupy, bo tam odpowiedź ma być naprawdę rozszerzona i z wyjaśnieniem. Tam jest kilka możliwości, jeżeli chodzi o punkty, a mianowicie: od 0-4, 0-5, 0-6. Mówiąc o maturze rozszerzonej wszystko jest podobne. Tylko w drugiej części da się dostać 4 punkty, a w trzeciej 6 punktów.

Jakie jest rozwiązanie?

Wyjściem z trudnej sytuacji pomocne są korepetycje z matematyki. Lektor szybko podszkoli, pokaże Państwa mocne i słabe strony oraz wyjaśni treści w sposób odpowiedni. Jedna metoda na wszystkich nie działa. Trzeba do każdego dostosować indywidualne podejście. To właśnie jest trudne w takiej pracy. Ciężko też przekonać tych, którzy nie mają motywacji wewnętrznej. Matematyka jest nauką ścisłą. Zadania na maturze są zadane w taki sposób, że są wymagane logika oraz szczególna precyzyjność, koncentracja na zadaniach. Korepetytor pokaże, że matematyka nie jest czarną magią. On również pomoże dokonać prawidłowego wyboru technik nauczania. Problemem są niewłaściwe techniki, uczniów, które głównie polegają na zapamiętywaniu reguł. Same reguły nic nie dadzą. W matematyce należyrozumieć, co i skąd się bierze. Jeden temat jest związany z następnym. Nie chodzi rzeczywiście tylko o punkty na maturze. Dobry korepetytor pokaże też, że matematyka jest przydatna w życiu. W razie wysokiej motywacji maturzyści sami nie zauważą, jak nazbiera się maksymalna liczba punktów, czyli 50. Nie wolno jednak otrzymać mniej 30%, bo to będzie oznaczało nieudaną próbę zdania egzaminu. Na następujące tematy warto zwrócić uwagę:

 • równania
 • logarytmy
 • zbiory liczbowe
 • wyrażenia algebraiczne
 • wartość bezwzględna
 • Matura z angielskiego pisemnie i ustnie

Matura z angielskiego składa się z części ustnej i pisemnej. Wszyscy są zobowiązani do napisania na poziomie podstawowym części pisemnej. Na części ustnej każdy odpowiada właściwy mu poziom. Po zdaniu egzaminu ustnego na poziomie podstawowym można również spróbować zdać rozszerzoną maturę.  Osoby zdające egzamin na poziomie podstawowym mają 5 minut na przygotowanie się. Zdające egzamin rozszerzony mają do dyspozycji 15 minut na przygotowanie. Ważnym warunkiem jest obecność przynajmniej jednego wykładowcy z innej szkoły. Egzaminy pisemne są oceniane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Egzamin ustny jest podzielony na dwie części. W pierwszej należy wypowiedzieć się na jeden z tych tematów. W drugiej jet rozmowa na podstawie ilustracji.

Metody przygotowania się do egzaminu językowego

Korepetycje z języka angielskiego pomogą wyrażać swoją opinię, wypowiadać się na skomplikowane tematy, słownictwo, gramatyka i inne zakresy. Korepetytor z angielskiego pomoże też opanować gramatykę na wymaganym poziomie. W zadaniach testowych zwraca się szczególna uwaga na poprawność gramatyczną oraz umiejętność orientować się w sensie tekstu pisanego. Ważne jest również rozumienie tekstów. Zazwyczaj w takiego rodzaju zadaniach są takie teksty, które nie są używane w życiu codziennym, a więc nie ma potrzeby zastanawiać się nad każdym słowem. Istotna jest główna myśl. Kluczowe zostają jednak gramatyka i słownictwo. One są podstawami wszystkiego. Co warto powtórzyć?

 • czasy
 • bezokolicznik
 • idiomy
 • przyimki z czasownikami
 • czasowniki modalne

Biologia i wymagania do niej

Biologia jest popularnym przedmiotem na maturze dla tych, którzy mają zamiar wstępować do uczelni medycznej. Tam trzeba się dobrze znać na budowie ciała. Zakresy zoologii oraz zjawisk przyrodniczych też są znaczne. Korepetytor z biologii nauczy korzystać ze schematów, zwróci uwagę na istotne rzeczy. Czytając całą książkę, nie będzie takich skutków. Należy rozwijać umiejętność zapamiętywania rzeczy najbardziej istotnych. Najcięższe są nazwy. Dobry nauczyciel wymyśli metodę zapamiętywania dla każdego. W takim razie potrzebne są korepetycje z biologii. Wtedy macie pewność, że wszystko jest w porządku. Warto popracować z takimi tematami:

 • zoologia
 • ekologia
 • genetyka
 • cytologia
 • organizmy
 • metabolizm

Serwis korepetycji Buki dysponuje wielkim wyborem korepetytorów na każdy gust. Za pomocą specjalnych filtrów możecie sobie wybrać właściwego wykładowcę i przy tym nie zapłacić ani grosza. Do Państwa usług są również nasi specjaliści, do których możecie się zwracać w razie potrzeby i dodatkowych pytań. Zawsze możecie zadzwonić pod numer, który jest podany na stronie. Nasi pracownicy przedzwonią. Serwis Buki istnieje nie tak długo. Jednak za ten okres czasu pomogliśmy w poszukiwaniu korepetytora. Uczcie się do matury razem z Buki.

FIRMA KOREPETYTORSKA BUKI

buki.org.pl

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here