Pikniki sąsiedzkie, targowiska, wsparcie dla seniorów i bezrobotnych. O rewitalizacji w mieście

0
298

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska, przedstawiony został przez Małgorzatę Maśko-Horyzę, projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022. Na stronie Urzędu Miasta pojawiła się również lista członków Komitetu Rewitalizacji. Wygląda na to, że rewitalizacja w mieście powoli rusza.

Rewitalizacja w Zielonej Górze

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska

Przypominamy, że celami rewitalizacji w gminnym programie dla miasta Zielona Góra jest: przezwyciężenie kryzysu społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizacji, uruchomienie procesów trwałego zrównoważonego rozwoju obszaru, a także poprawa funkcjonalności i wizerunku obszaru.
W ramach programu zaplanowano działania kluczowe, m.in.:

Działania poprawiające jakość życia w wymiarze społecznym i gospodarczym:

– „Dom otwarty”
– Wsparcie rodzin – zajęcia w świetlicy
– Wsparcie klubów dla seniorów
– Targowisko
– Pikniki sąsiedzkie
– Kawiarnia dyskusyjna – miejsca spotkań obywateli
– Synchronizacja działań artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych
– Działania CIS dla bezrobotnych i ich rodzin

Działania poprawiające wizerunek miasta i środowisko

 • Renowacja budynków zabytkowych
 • Remonty budynków mieszkalno-usługowych i użyteczności publicznej
 • Odnowa podwórek
 • Wsparcie działalność MSP
 • Program wspierania nowych nasadzeń
 • Zielona Góra wolna od smogu
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona przed zalewaniem wodami opadowymi

Cały Gminny Program Rewitalizacji po konsultacjach możecie zobaczyć na stronie Urzędu Miasta.

Skład Komitetu Rewitalizacji przedstawia się następująco:

 1. Małgorzata Maśko-Horyza – przedstawiciel urzędu;
 2. Wacław Hansz – przedstawiciel Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze;
 3. Anna Polus – przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 4. Paweł Zalewski – przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;
 5. Małgorzata Turzańska-Zenker – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
 6. Radosław Brodzik – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
 7. Sławomir Kozieł – przedstawiciel przedsiębiorców działających w obszarze rewitalizacji lub organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Joanna Polowczyk – przedstawiciel podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych;
 9. Agnieszka Nierzwicka-Mróz – przedstawiciel organizacji reprezentujących podmioty branżowe związane z architekturą, urbanistyką, planowaniem rozwoju miasta, budownictwem;
 10. Joanna Frątczak-Mueller – przedstawiciel środowiska naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 11. Mariusz Rosik – przedstawiciel Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska Rady Miasta.

 

 

 

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here