Miasto chce wybudować nowy szpital przy Trasie Północnej. Marszałek: To niemożliwe

5
1504

Podczas dzisiejszej sesji rady miasta będzie procedowana uchwała związana ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Chodzi o zmianę dotyczącą terenu położonego przy ul. Trasa Północna, między firmą ADB a rondem przy ul. Sulechowskiej. Teraz jest to obszar zalesiony, określony jako teren dominacji zabudowy produkcyjnej i produkcyjno – usługowej. Zmiana studium miałaby umożliwić budowę tutaj szpitala i towarzyszącym mu usług. Jak czytamy w uchwale położenie przy drodze wylotowej z miasta powoduje, że teren ten jest predysponowany dla takiej funkcji i może usprawnić działania ratunkowe.

Jak to się jednak ma do planów budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka? Przypomnijmy, że w tym roku zaplanowano rozpoczęcie jego budowy. Jednak są problemy wyłonieniem wykonawcy (więcej przeczytacie: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jeszcze nie powstało a już ma problemy). Czy miałoby ono powstać przy nowym szpitalu?

Marszałek województwa przeciwna budowie nowej lecznicy

Do pomysłu budowy zupełnie nowej lecznicy odniosła się marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Podkreśla, że budowa nowych obiektów nie jest możliwa. -Nie możemy budować Centrum Matki i Dziecka przy trasie północnej, ponieważ Komisja Europejska i Minister Zdrowia nie wyrazili zgody na budowę nowych obiektów w ochronie zdrowia  tylko jest możliwa rozbudowa, dlatego tylko i wyłącznie lokalizacja w szpitalu jest możliwa – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak i dodaje: Było naprawdę dużo czasu na konsultacje, dyskusje i nowe pomysły. A może chodzi o zatrzymanie budowy?

Poniżej publikujemy oświadczenie Marszałek Województwa Elżbiety Anny Polak

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstanie na terenie obecnego szpitala. Plany sięgają 2008 r. Koncepcja powstała w szpitalu i od początku jest to informacją publiczną – nie tajną. W miejscu lokalizacji Centrum odbyła się nawet konferencja prasowa z udziałem Jurka Owsiaka, który zadeklarował wyposażenie Centrum.O tej lokalizacji przesadzają między innymi już zrealizowane inwestycje: budowa zakłądu patomorfologii, Ośrodka Nauk Podstawowych Medycznych, zakładu radioterapii, dziekanatu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ i lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Centrum Urazowego.

Inwestycja była planowana przez wiele lat, wymagała opinii Wojewody, wpisania do tzw. Map Potrzeb Zdrowotnych, zatwierdzenia przez Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia. Pamietam, jak Minister Zdrowia głosował  na posiedzeniu KS ze swoimi urzędnikami przeciwko budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.

Udało się go przegłosować- głosami samorządowców. Teraz, gdy ogłaszamy już po raz drugi przetarg, nagle pojawiają się głosy o budowie nowego szpitala i nowej lokalizacji. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana między szpitalem a marszałkiem w grudniu 2016 r. Było naprawdę dużo czasu na konsultacje, dyskusje i nowe pomysły. A może chodzi o zatrzymanie budowy?

Koncepcja Budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj – wybuduj” (wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wyposażenie trwałe wbudowane.

Głównym  elementem  inwestycji  będzie  wybudowanie  obiektu  Centrum  Zdrowia Matki  i  Dziecka.  Nowy  budynek  będzie  posiadał  pięć  kondygnacji  nadziemnych  i  jedna  podziemna.  Zostanie  w  nim  stworzony  nowoczesny,  pediatryczny  szpitala kliniczny,  realizujący  leczenie  ogólnopediatryczne  i  specjalistyczne.  Planowana wysokość budynku  wynosi  do  20  m,  powierzchnia  netto  14.634 m2,  kubatura obiektu: ok. 60.000 m3.

„Głównymi zamierzeniami budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym jest między innymi stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej najwyższe standardy do nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego. W tym celu należy przenieść Oddział Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz Klinicznego Oddziału Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym. Podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych zostanie osiągnięte poprzez odseparowanie Oddziału Dziecięcego i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli pacjenci. Nowopowstałe odcinki i stanowiska oparzeniowe, zakaźne zwiększą zakres udzielanych świadczeń medycznych. Stworzone zostanie przyjazne środowisko dla dzieci poprzez zorganizowanie sal zabawowo-edukacyjnych oraz stworzenie zewnętrznej infrastruktury z placem zabaw oraz miejscem do przebywania rodziców z dziećmi. 1. Struktura Oddziałów i ilość planowanych łóżek: 1) Oddział Pediatrii z wydzielonymi łóżkami na potrzeby diabetologii, endokrynologii, hematologii, nefrologii – 46 łóżek oraz 6 łóżek izolacyjno – zakaźnych 2) Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również dla potrzeb chirurgii noworodka i traumatologii – 30 łóżek 3) Oddział Onkologii Dziecięcej – 12 łóżek 4) Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich: – 23 łóżka dla matek, – 23 łóżeczka dla noworodków, – 2 sale do cięć cesarskich 5) Oddział Noworodkowy przeznaczony również dla potrzeb patologii noworodka -15 łóżeczek i intensywnej terapii noworodka – 12 stanowisk OIOM 6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci -6 łóżek 2. Oddział Położniczy z traktem porodowym i salą cięć cesarskich jest częścią składową Klinicznego Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, która zostanie przeniesiona do dobudowanej części Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Nie planuje się utworzenia samodzielnego Oddziału Ginekologii. 3. Planowana liczba łóżek w poszczególnych oddziałach została zracjonalizowana zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego.”

Miasto miało wspierać kierunek lekarski

Przypominamy także, że w 2012 roku Miasta Zielona Góra zawarło porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie współpracy w zakresie   kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Zobowiązuje się w nim do:

– wsparcia Uniwersytetu przez miasto Zielona Góra w zakresie sfinansowania wkładów własnych do projektów związanych z szeroko rozumianymi inwestycjami, potrzebnymi do uruchomienia na Uniwersytecie kształcenia studentów na kierunku lekarskim,

– wsparcia Uniwersytetu w zakresie zapewniania mieszkań zastępczych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na tworzonym kierunku lekarskim,

– zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego, w zakresie działek położonych przy ul. Wazów, pod potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim.

Żadne z powyższych zobowiązań nie zostało zrealizowane.

Podobne porozumienie z Uniwersytetem zawarł samorząd województwa. Zobowiązał się w nim do:

– udzielenia pomocy Uniwersytetowi w uzyskaniu zgody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia na kształcenie studentów na kierunku lekarskim,

– zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 6 mln zł na finansowanie kosztów kształcenia studentów medycyny w lata 2013-2014

– wsparcia działań Uniwersytetu związanych z potrzebą budowy modułu dydaktyczno-klinicznego,

–  zapewnienia Uniwersytetowi merytorycznego wsparcia w zakresie pozyskania środków E oraz w zakresie wykorzystania potencjału parku Naukowo-Technologicznego w nowym Kisielinie i projektu „Lubuska sieć Teleradiologii – e – zdrowie w diagnostyce obrazowej,

– udzielenia pomocy Uniwersytetowi w stworzeniu odpowiednich warunków lokalowych na potrzeby administracyjne kierunku lekarskiego

– pomocy w stworzeniu w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie, warunków do zatrudnienia na etatach nauczycieli akademickich, którzy wejdą do minimum kadrowego w na kierunku lekarskim

– pomocy w stworzeniu w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie, warunków do nieodpłatnego odbywania praktyk studentom kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa.

Wszystkie z tych zobowiązań zostały zrealizowane.

PODZIEL SIĘ

5 KOMENTARZE

 1. Czyli betonujemy dalej – las ADB / CRS do wycinki
  , bo jeśli nie szpital to inne niezbędne w tej okolicy inwestycje mogą na tym terenie powstać: Biedronka, Dino, Kaufland, Mrówka, Obi czy kolejny salon samochodowy.

 2. Janku, dlaczego miasto się nie wywiązało?
  Teraz Pani Ela Anna blokuje ważną i potrzebną inwestycje. Pewnie Cię to już g… guzik obchodzi bo po zakończonej kadencji wyjedziesz do ukochanej Szprotawy.
  Mam nadzieję, że Twój następca weźmie się ostro do roboty i ożywi to miasto nowymi firmami, inwestorami i zielenią…

 3. No tak, las przy trasie północnej jest już na straconej pozycji. Kwestia czasu kiedy zostanie wycięty. Pytanie na jaki cel. Może następny salon samochodowy. Już trochę tego jest. Jakby ktoś przyjechał na trasę północną to obejrzałby wszystkie marki samochodów. Jak nie tu to w pobliżu: na sulechowskiej lub Batorego. A co do mieszkańców Chynowa… to mury zieleni za jakiś czas znikną. Ciekawi mnie mały lasek między szkołą a osiedlem Źródlana. Wcześniej udało się go uratować argumentem, iż zwierzęta maja dzięki pasu zieleni dostęp do źródełka przy ul. Zdrojowej. Domyślam się, że wciąż teren ten jest łakomym kąskiem dla dewelopera. Jak tylko przy trasie północnej między ADB a rondem przy Sulechowskiej wytnie się las to przyjdzie pora na wycięcie drzew z tego terenu.
  Szkoda, wszyscy cieszyli się zielenią tego miasta i przyjemnością mieszkania w tak urokliwym miejscu. Niestety nastała epoka rozwoju oraz drwala/budowniczego.

 4. Do Szprotawy to nie wyjedzie. Tam podobni mu włodarze stworzyli miasto chyba tylko do umierania. Ludzie przez składowisko odpadów padają jak muchy.

 5. Pani Anna kończy już kadencję i widząc poparcie dla jej partii to raczej nie będzie już Marszałkiem…

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here