Niebezpieczne składowisko odpadów zostanie usunięte? Miasto szuka chętnych

0
263
fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Miasto ogłosiło przetarg dotyczący usunięcia magazynu niebezpiecznych odpadów w Przylepie. Przypomnijmy, że o sprawie zrobiło się głośno rok temu. W hali po byłych zakładach mięsnych składowane były duże ilości niebezpiecznych substancji, które zostawiła nieistniejąca już spółka Awinion. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przestrzegał, że odpady mogą być niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia mieszkańców okolic. Magistrat przekonywał jednak, że nie ma pieniędzy na usunięcie tak ogromnej ilości odpadów. Tym bardziej, że są to pozostałości po prywatnej inwestycji i za chwilę może okazać się, że miasto będzie musiało oczyszczać więcej takich miejsc, a koszty utylizacji są ogromne. Magistrat chciał również pozyskać pieniądze na ten cel z budżetu państwa lub innych funduszy, by nie nadszarpywać miejskiej kasy. Ostatecznie miasto podejmuje działania i ogłasza przetarg. Zainteresowani wykonaniem zadania oferty mogą składać do 18 września. Szacunkowa ilość odpadów wynosi 5750 Mg.

Wywóz i utylizacja odpadów ze składowiska w Przylepie

W ramach zadania wykonawca podejmie się opróżnienia magazynu i wywozu odpadów z magazynu i terenu przy magazynie do miejsca docelowego zagospodarowania. Zobowiązany będzie także do oznakowania każdego ładunku odpadów, ważenia każdego ładunku odpadów, przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi oraz środowiska, przetransportowania odpadów w miejsce ich przetworzenia (odzysku lub unieszkodliwienia). Do zadań wykonawcy będzie należało także zabezpieczenie terenu wokół magazynu przed dostępem osób trzecich w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zabezpieczenie osób przebywających na terenie magazynu oraz zapewnienie bezpieczeństwa, w tym chemicznego i ekologicznego w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. Wśród zadań wymienia się także identyfikację zmagazynowanych odpadów, w tym wstępną ocenę odpadów, pobór próbek i analizę laboratoryjną w celu identyfikacji odpadów, ocenę możliwości ich dalszego ostatecznego przetworzenia (odzysk lub unieszkodliwienie), poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z hierarchią określoną przepisami ustawy o odpadach. Poza tym wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania cotygodniowych i comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego zawierającego dane o rodzajach i ilości poszczególnych odpadów, sposobie i miejscu ich przetworzenia wraz z wynikami badań laboratoryjnych.

Etapy utylizacji składowiska odpadów w Przylepie

1) Etap I – usunięcie i wywiezienie (w miejsce ich przetworzenia) wszystkich (nie więcej niż 5750 Mg) odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Przylep- Zakładowa 6 – w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 2019 r. Uwaga: Skrócenie terminu zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2. SIWZ.

2) Etap II – przetworzenie co najmniej 70 % ilości odpadów określonej w załączniku nr 1 do umowy w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. Realizacja etapu I z etapem II łącznie nie może trwać dłużej niż do 30 listopada 2019 r.

3) Etap III – przetworzenie pozostałej ilości odpadów, w terminie do dnia 31 października
2020 r.

fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here