Nabór do szkół i przedszkoli przesunięty

0
596
Nabór do szkół i przedszkoli
fot. ZielonaNews.pl

W związku z reformą oświaty przesunęły się terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja rozpocznie się najwcześniej w drugiej połowie kwietnia.

Nabór do szkół i przedszkoli w Zielonej Górze. Są zmiany

– Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018, organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową określa do 15 kwietnia 2017 r. W tym samym terminie do publicznej wiadomości podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Dotychczas obowiązujące uchwały w tym zakresie utraciły moc, z chwilą wejścia w życie w/w ustawy, która w art. 15 pkt 26 uchyliła cały rozdział 2a ustawy o systemie oświaty. Obecnie przygotowywane są nowe uchwały rady miasta Zielona Góra, które zostaną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Również Ministerstwo Edukacji Narodowej dopiero przygotowało i konsultuje projekt rozporządzenia, które określa m.in.: skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – informuje magistrat.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here