E-usługi w Muzeum Ziemi Lubskiej. Będzie nowocześnie!

0
315
fot. UMWL
Interaktywne muzeum, e-bilet, elektroniczny system rezerwacji sal, system internetowej sprzedaży reprodukcji muzealiów – od 1 stycznia 2018 r. ruszył projekt „Stworzenie portalu e-usług w Muzeum Ziemi Lubuskiej”. Wartość projektu wynosi 599 tys. zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu e-usług publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu, oferowanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej mieszkańcom i instytucjom z terenu województwa.

Jest to ważne w kontekście kształtowania tożsamości regionalnej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Tak samo ważne jest kreowanie społeczeństwa informacyjnego. Dla młodzieży ze smartfonami w kieszeni funkcjonującej w oparciu o facebooka, jeśli czegoś nie ma w internecie to niekoniecznie istnieje. Dlatego też, tak ważne jest nadążanie za wymaganiami dzisiejszych czasów i konieczność zmiany wizerunku instytucji kultury.

 

Muzeum Ziemi Lubuskiej odgrywa istotną rolę w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego w zakresie realizacji działań w obszarach historii, kultury i dziedzictwa narodowego na terenie całego województwa lubuskiego. Zarządza jedną z największych kolekcji zabytków na terenie województwa i prowadzi aktywną działalność edukacyjno – upowszechnieniową. Misją Muzeum jest gromadzenie i ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziem nad środkową Odrą, którym po II wojnie światowej nadano historyczną nazwę „Ziemia Lubuska”. Poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjną, badawczą i organizację wydarzeń muzealnych, Muzeum dąży do stworzenia sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze i dostępu do edukacji odbiorcom niezależnie od wieku, przekonań wykształcenia, stopnia niepełnosprawności czy pochodzenia.

 

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie o 4 sztuki – liczby e-usług oferowanych mieszkańcom i instytucjom z terenu Województwa Lubuskiego,
  2. Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do wiedzy o zabytkach, historii i kultury,
  3. Poprawa jakości infrastruktury ICT Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez zakup i montaż sprzętu oraz oprogramowania,
  4. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych nt. zabytków, historii, kultury.

 

 

Projekt polega na wdrożeniu pakietu e-usług udostępniającego zasoby Muzeum za pośrednictwem takich narzędzi systemowych jak:

– interaktywne Muzeum – wykorzystując smartfon lub tablet z zainstalowaną wcześniej aplikacją, będzie można udać się na wycieczkę po muzeum, odkrywając rozszerzone informacje, których nie można przeczytać na tabliczkach przy eksponatach. Wykorzystując urządzenia iBeacon zwiedzający będzie w pewnym sensie nawigowany po muzeum tak, aby nie ominąć żadnej z wystaw. Rozwiązanie to, będzie ułatwiało poruszanie się po muzeum, pozwalając pogłębić wiedzę o eksponatach, obiektach, zabytkach. Osoby, które dysponują starszą wersją smartfonów będą miały dostęp do aplikacji poprzez skanowanie QRkodów. Jako stałe punkty informacyjne zostały również zainstalowane cztery infokioski.

– e-bilet – platforma będzie umożliwiała zakup biletu w wersji elektronicznej (wszystkie rodzaje biletów: normalny, ulgowy, grupowy). Każdy zainteresowany zakupem będzie mógł nabyć taki bilet przez stronę www, dokonać opłaty online i go wydrukować, albo okazać w Muzeum za pośrednictwem np. smartfona. W podobny sposób będzie można zarezerwować lekcje muzealne.

– elektroniczny system rezerwacji sal – w ramach projektu zostanie utworzony  system umożliwiający rezerwację online sal w Muzeum. Dotyczy to Sali Witrażowej Dużej, Sali Witrażowej Małej i Sali Belkowej. Użytkownicy będą mogli po kliknięciu „rezerwuj” i wypełnieniu odpowiedniego formularza przesłać wniosek do akceptacji pracownika Muzeum. W odpowiedzi użytkownik otrzyma potwierdzenie e-mail o dokonaniu wstępnej rezerwacji.

– system internetowej sprzedaży reprodukcji muzealiów – w ramach projektu zostanie utworzony internetowy punkt udostępniający zasoby cyfrowe Muzeum i ich sprzedaż. Na stronie internetowej Muzeum będzie można zakupić reprodukcje wybranych dzieł sztuki. Między innymi reprodukcje obrazów, rzeźb, ikonografii, czy po prostu wydawnictwa. Będzie można również zamówić np. widokówki lub fotografie dostępne w zbiorach Muzeum.

 

W ramach realizacji projektu zakupiono serwery, komputery, UPS, punkty dostępu internetu, oprogramowanie.

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa – 2. Rozwój Cyfrowy, działanie: 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Typ projektu: Udostępnianie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej.

 

Plan finansowy projektu:

– wydatki ogółem – 599.071,50 zł

– wydatki kwalifikowalne – 487.050,00 zł

– wydatki niekwalifikowalne – 112.021,50 zł

Źródła finansowania:

– środki UE – 413.992,50 zł

– wkład własny – 185.079,00 zł (w tym wydatki z budżetu WL w 2016r. – 17.220 zł, w 2017 r. – 167.859 zł).

Informacja: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here