Mieszkańcy mają uwagi, co do zmian w parku przy ul. Braci Gierymskich i ul. Francuskiej

3
920
fot. print screen Google Maps

Mieszkańcy zgłosili uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego między ul. Braci Gierymski a ul. Francuską (Czytaj więcej: Miasto planuje zmiany w parku) Wśród uwag znalazły się te dotyczące wysokości budowli, które miałyby tu powstać. Mieszkańcy nie chcą także wiat. Podkreślają, że zmiany nie mogą odbywać się kosztem wycinki drzew.

Czytaj dalej —>To cenny obszar zielony

Od wielu lat jesteśmy mieszkańcami osiedla Przyjaźni, potocznie zwanego “betonową pustynią”, dlatego dla nas mieszkańców bardzo ważne są tereny zielone sąsiaduje z osiedlem – piszą w piśmie mieszkańcy. Jak przekonują teren objęty planem jest zalesionym dorodnym drzewostanem i stanowi cenny mini ekosystem.

Czytaj dalej —>Plan nie chroni zieleni

Zadrzewienie to jest schronieniem dla licznych gatunków ptaków, poprawia warunki mikroklimatyczne, podnosi walory estetyczne otoczenia. Dlatego tak bardzo ważna jest jego ochrona – wyjaśniają. I podkreślają, że przedstawiony przez magistrat projekt planu miejscowego dla tego terenu w żaden sposób nie chroni istniejącej zieleni wysokiej. – W projekcie tym nie ma żadnego zapisu zakazującego wycinki drzew, za wyjątkiem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych – wyjaśniają.

Czytaj dalej —>Nie chcą placów zabaw kosztem drzew

Mieszkańcy pytali także dlaczego ogólnodostępność zapewniona została tylko do terenów oznaczonych na rysunku symbolem ZP1, a nie całości terenu (tutaj znajdziecie plan –> Plan zagospodarowania terenu przy ul. Braci Gierymskich i ul. Francuskiej). Mieszkańcy podkreślają, że nie powinno dopuszczać się lokalizacji wiat, ponieważ nie ma to żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. – Lokalizacja placów zabaw w istniejącym zadrzewionym terenie wiązałaby się z wycinką drzew i niwelacją, co przyniosłoby więcej szkody niż pożytku. Place zabaw znajdują na obrzeżu terenu objętego planem. Na terenie zieleni urządzonej można by lokalizować jedynie pojedyncze urządzenia zabawowe nie wymagające niszczenia drzewostanu – proponują mieszkańcy okolic parku.

Czytaj dalej —>Mieszkańcy chcą wprowadzenia m.in. takich uwag do planu:

  • zakaz lokalizacji wszelkich masztów (nie tylko kratowych), wiat czy kontenerów
  • zakaz lokalizacji budowli o wysokości równej i wyższej niż 5.0 m nad poziomem terenu (a nie 50,0 m)
  • plan powinien zakazać podziału nieruchomości.
  • teren nie powinien być przeznaczony na cele komercyjne
  • realizacja urządzeń sportowych i rekreacyjnych nie może powodować wycinki drzew
  • maksymalna powierzchnia utwardzona może być tylko wykonana w sposób naturalny (np. ulepszona ziemia)

PODZIEL SIĘ

3 KOMENTARZE

  1. Brawo!!!!!! Wreszcie. Nie pozwalajmy na złodziejskie podejście do zieleni. To tylko od nas zależy jak będziemy żyć.

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here