Marszałek odpowiada na apel radnych w sprawie Medkolu

1
1375
fot. ZielonaNews.pl

Miejscy radni podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji rady miasta przyjęli apel w sprawie przejęcia przychodni Medkol przez Szpital Uniwersytecki (czytaj więcej: Radni przeciwni połączeniu Medkolu i Szpitala). Urząd Marszałkowski ustosunkował się do apelu radnych i na stronie urzędu opublikował odpowiedź.

Połączenie wpłynie pozytywnie na działanie Medkolu

Urząd Marszałkowski zapewnia, że planowane połączenie pozytywnie wpłynie na działalność łączonych jednostek ochrony zdrowia. – Po stronie MEDKOL-u nie zajdą żadne zmiany w obszarze jego praw i obowiązków cywilnoprawnych. Zmianie nie ulegnie także status pracowników. Jednostka pozostanie placówką publiczną i nadal zaspokajać będzie potrzeby mieszkańców miasta i regionu. – wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Poniżej publikujemy odpowiedź na apel radnych, który znajdziecie także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego —> Odpowiedź na Apel Radnych Miasta Zielona Góra.

Odpowiedź na Apel Rady Miasta Zielona Góra

w sprawie zmiany podmiotu tworzącego SP ZOZ MEDKOL w Zielonej Górze

Zmiana podmiotu tworzącego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze, a docelowo połączenie ze Szpitalem Uniwersyteckim Sp. z o.o. w Zielonej Górze,  wpłynie pozytywnie na działalność łączonych jednostek ochrony zdrowia.  

Po stronie podmiotu leczniczego MEDKOL w Zielonej Górze nie zajdą żadne zmiany w obszarze jego praw i  obowiązków cywilnoprawnych, zmienia się jedynie podległość w rozumieniu właścicielskim oraz publicznoprawnym.

Zmianie nie ulega również treść stosunków pracy oraz status pracowników SPZOZ MEDKOL, z uwagi na fakt, że ich pracodawcą pozostaje nadal SPZOZ, a wszyscy pracownicy utrzymują dotychczasowy stan zatrudnienia.

Medkol pozostaje placówką publiczną ochrony zdrowia  i jej zadaniem będzie  zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Zielonej Góry oraz całego Województwa.

Nowy system finansowania  świadczeń zdrowotnych premiuje w swoim założeniu koncentrację podmiotów leczniczych oraz kompleksowość udzielanych świadczeń. Zwiększenie dostępności świadczeń Szpitala Uniwersyteckiego poprzez włączenie do zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz POZ, spowoduje zastosowanie współczynnika korygującego o wartości od 1 % do 1,5 %, w odniesieniu do wysokości ryczałtu Szpitala.  Takie działania dadzą możliwość – po połączniu  podmiotów leczniczych – ubiegania się o wzrost wartości kontraktu. Zyskają na tym obie, połączone  jednostki ochrony zdrowia, gdyż w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy założeniu wartości ryczałtu Szpitala Uniwersyteckiego na poziomie ponad 105 mln zł (dane na 2019 r.), prognozowany wzrost wartości ryczałtu, może osiągnąć przedział 1,05 – 1,57 mln zł rocznie.

Przede wszystkim należy podkreślić, że po połączeniu Przychodni MEDKOL ze Szpitalem Uniwersyteckim będzie możliwa do realizacji kompleksowość opieki na pacjentem, który od początku procesu swojego leczenia będzie pod opieką jednej jednostki, z pełną wiedzą w zakresie historii choroby pacjenta. Nieprzerwane funkcjonowanie poradni Przychodni MEDKOL, będących w strukturze Szpitala, pozwoli na łatwiejsze i bezpośrednie kierowanie pacjentów na pogłębioną diagnostykę lub leczenie do np. oddziałów szpitalnych.

Koncentracja świadczeń medycznych podniesie niewątpliwie status podmiotu leczniczego, konsekwencją czego będzie wzmocnienie pozycji na rynku świadczeń medycznych oraz w negocjacjach wartości kontraktu z NFZ – zarówno w odniesieniu do świadczeń szpitalnych, jak również świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (specjalistycznych poradni Przychodni MEDKOL), czy podstawowej opieki zdrowotnej.

Większa kompleksowość świadczeń, koncentracja opieki medycznej oraz możliwość negocjacji wzrostu kontraktu wpłynie również pozytywnie na działalność dydaktyczno-naukową, jaką od kilku lat realizuje Szpitala Uniwersytecki. Szerszy zakres udzielanych świadczeń medycznych pozwoli na lepsze kształcenie studentów kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wypracowana na rynku usług zdrowotnych pozycja Przychodni MEDKOL w Zielonej Górze oraz  jej dogodne i dostępne komunikacyjnie położenie są dla samorządu województwa lubuskiego wartościami,  które wykluczają możliwość likwidacji lub przenoszenia podmiotu leczniczego. Założeniem samorządu województwa jest włączenie Przychodni MEDKOL w strukturę Szpitala Uniwersyteckiego, pod tym samym szyldem i w dotychczasowej lokalizacji. Ponadto w przypadku łączenia podmiotów leczniczych zachodzi zasada sukcesji generalnej, co oznacza że wszystkie zawarte umowy (np. z lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, podmiotami zewnętrznymi, czy pracownikami) będą obowiązujące.  

Podobną procedurę, mającą na celu zwiększenie kompleksowości i dostępności świadczeń szpitala o randze wojewódzkiej poprzez włączenie do zakresu jego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz POZ, samorząd województwa lubuskiego rozpoczął w Gorzowie Wlkp. Planowane jest połączenie dwóch podmiotów leczniczych – Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przechodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp.

Działania samorządu województwa lubuskiego są ukierunkowane na dostosowanie lubuskiego sytemu ochrony zdrowia do kierunków rozwoju, zwiększających  efektywność opieki zdrowotnej, a przede wszystkim dostępności i kompleksowości świadczeń dla lubuskich pacjentów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

  1. Czyli co, po połączeniu pacjenci Medkolu stali by w krótszych kolejkach do poradni przyszpitalnych? To byłaby dyskryminacja pacjentów kierowanych przez inne przychodnie.
    Patrząc co się do tej pory działo w służbie zdrowia to aż nie wierzę w czyste intencje Marszałka.

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here