Które drogi remontować w pierwszej kolejności? Jest propozycja

0
422
fot. ZielonaNews.pl

Radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali rozwiązanie, które miałoby umożliwić w prosty sposób typować drogi, które w pierwszej kolejności miałyby zostać wyremontowane. Dzięki temu mieszkańcy także mogliby dowiadywać się kiedy mniej więcej ważna dla nich droga doczeka się modernizacji.  – Uchwała jest precedensem ona wyklucza politykę, uznaniowość. Daje merytorykę w planowaniu, zagospodarowaniu miasta – mówił dziś Marcin Pabierowski, radny miasta.
Projekt uchwały już jest

Chcemy zwrócić uwagę prezydenta miasta na to jaki jest stan techniczny ulic w starej Zielonej Górze, w centrum miasta. Stan jest fatalny i to widać. To są małe ulice dojazdowe do domostw, do mieszkań – mówił dziś radny Marcin Pabierowski. Radni Koalicji Obywatelskiej przygotowali projekt uchwały, który umożliwi podejmowanie decyzji dotyczących tego, które drogi miałyby być remontowane w pierwszej kolejności. Projekt uchwały w tej sprawie ma trafić wkrótce do biura rady miasta. – Uchwała W sposób transparentny, jasny pozwoli oszacować priorytet wykonania dróg wewnętrznych. Jest także pokłosiem pytań mieszkańców: kiedy będzie droga wyremontowana, kiedy będzie nowa nawierzchnia. Na te pytania tą uchwałą chcemy odpowiedzieć – mówił Pabierowski. I dodał: Chcemy dać prezydentowi narzędzia aby merytorycznie określał stan dróg, lokalizację i wpisać to w harmonogram robót i budżet miasta.

Ilość punktów określi priorytetowość zadania
Radni określili kilka kryteriów. Do odpowiedniego kryterium są przyporządkowane punkty. – Przyporządkowując te punkty osiągamy wynik miarodajny do priorytetu zadań. Chcemy by prezydent na podstawie kryteriów i punktacji określi kolejność wykonywania remontów, nawierzchni dróg w Zielonej Górze – tłumaczył radny.

Ład i porządek

– Chcemy wprowadzić pewien ład i porządek – mówił radny Adam Urbaniak. Wyjaśniał, że na podstawie tych kryteriów będzie można ustalić ranking, które drogi mają być realizowane w pierwszej kolejności. Dariusz Legutowski podkreślał, że jednym z ważniejszym kryteriów jest czas, jak długo mieszkańcy czekają na daną drogę. – Chodzi nam o to, żeby w jasny sposób, żeby były jasne reguły dla wszystkich. Żeby nie było tego, że tego nie lubię, a temu dam, bo go lubię i jest radnym prezydenta. To jest najbardziej obiektywny sposób, by określić, które drogi powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności – mówił D. Legutowski.

Poza polityką
– Urząd, prezydent powinni być chętny żeby taką uchwałę przyjąć. Byłaby to uchwała nie związana z żadną polityką. Będzie można wyliczyć czy dana ulica będzie wyremontowana za rok, pięć czy siedem – mówił radny Janusz Rewers.

 

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?

Poniżej znajdziecie kryteria wraz z punktacją:

Ustalając Ranking należy się kierować następującymi kryteriami:
 • znaczenie drogi w rozwoju miasta: rola w układzie komunikacyjnym miasta – ulica o znaczeniu strategicznym pod względem rozwoju miasta – 25 pkt,
 • możliwość pozyskania dofinansowania: drogi, których budowa lub przebudowa wpisuje się w aktualnie funkcjonujące programy dofinansowania lub współfinansowane przez jednostki, organizacje lub osoby fizyczne punktowana jako wysokość współfinansowania w stosunku do kosztów zadania (dotacja, przekazanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego, itp.) – ilość punktów w przypadku współfinansowania:
  • w przypadku współfinansowania wynoszącego więcej niż 50% – 25 pkt,
  • w przypadku współfinansowania wynoszącego więcej niż 10% do 50% – 15 pkt,
 • funkcja drogi wg natężenia ruchu pojazdów oraz gęstości lokalizacji przyległych budynków mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej:
  • drogi podstawowego układu komunikacyjnego (w tym ulice na których jest duże natężenie ruchu i występują trasy MZK) — 20 pkt,
  • drogi stanowiące dojazd do dużych zakładów pracy, podmiotów użyteczności publicznej lub dużych osiedli — 15 pkt,
  • drogi stanowiące dojazd do osiedli wielorodzinnych — 10 pkt,
  • drogi stanowiące jedną z ulic osiedli jednorodzinnych — 5 pkt,
  • drogi zlokalizowane w obszarze Starego Miasta – 8 pkt.
 • stan techniczny drogi:
  • drogi o nawierzchni gruntowej – 25 pkt,
  • drogi o nawierzchni bitumicznej oraz betonowej, z płyt i elementów betonowych (np. trylinka) o dużym stopniu degradacji, generujące duże nakłady finansowe na cząstkowe remonty nawierzchni drogi — 15 pkt,
  • drogi utwardzone o średnim stopniu degradacji — 10 pkt,
 • Stan zagospodarowania posesji przyległych do pasa drogowego:
  • zagospodarowanie przyległych posesji powyżej 60 % – 20 pkt,
  • zagospodarowanie przyległych posesji powyżej 30% – 5 pkt,
 • Czas oczekiwania dla ulic o nawierzchni gruntowej:
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji od 5 do 20 lat — 10 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji powyżej 20 lat do 25 lat — 25 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji powyżej 25 lat do 30 lat — 50 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji powyżej 30 lat do 40 lat — 75 pkt,
  • okres od zakończenia większości zabudowy przyległych posesji dłuższy niż 40 lat — 100 pkt.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here