Kto dokończy Dolinę Gęśnika? Miasto znów szuka chętnych

0
748
fot. ZielonaNews.pl

Miasto po raz kolejny ogłosiło przetarg na dokończenie prac w Dolinie Gęśnika. Przypomnijmy, że do ostatniego przetargu zgłosiły się trzy chętne firmy. Szkopuł w tym, że najtańsza oferta była droższa o ok. 3 mln zł.

Czytaj dalej za reklamą –>Kolejny przetarg na dokończenie Doliny Gęśnika

Pod koniec marca miasto ogłosiło przetarg na dokończenie inwestycji. Chętni byli, ale ceny, które zaproponowali były wyższe o kilka milionów niż zakładało miasto. Co ciekawe, najniższa oferta w przetargu opiewa na nieco ponad 5,5 mln zł, czyli prawie tyle co ponad 70 procent prac, które zostały wykonane do tej pory.  Magistrat z kolei założył, że druga część prac będzie kosztować nieco ponad 2 mln zł (czytaj więcej: Co z dokończeniem prac w Dolinie Gęśnika? Brakuje dobrych kilku milionów…). Ostatecznie urzędnicy podjęli decyzję o unieważnieniu przetargu. I ogłosili nowy. Jak będzie tym razem? Oferenci na złożenie ofert mają czas do 10 lipca.
Czytaj dalej za reklamą –> 

Opis zamówienia:
W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego
Myszka-Gęśnik na cele parku miejskiego należy wykonać następujące elementy:
1) Dokończenie kładek nad ciekiem wodnym,
2) Dokończenie zbiornika spiętrzającego wraz z zastawką,
3) Dokończenie ścieżek o nawierzchni drewnianej,
4) Dokończenie ścieżek z nawierzchni mineralnej,
5) Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
6) Dokończenie ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów terenowych,
7) Kompletne wykonanie miejsca do plażowania oraz miejsca pod hamaki,
8) Kompletne wykonanie zjeżdżalni na skarpie,
9) Kompletne wykonanie podestów drewnianych z siatkami nad ciekiem wodnym,
10) Kompletne wykonanie miejsca na ognisko,
11) Dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: hamaków, stołów z ławami, wiat drewnianych,
ławek z oparciem i bez oparć, koszy na śmieci, kontenerów na piasek, stojaków na rowery, tablic informacyjne,
12) Dokończenie robót w istniejącym placu zabaw dla psów,
13) Kompletne prace ogrodnicze, nasadzenia roślin, wykonanie łąk kwietnych i trawników,
14) Wykonanie badań gleby,
15) Dokończenie oświetlenia terenu – zgodnie z projektem,
16) Wykonanie robót ziemnych, porządkowych, kształtowania terenu w tym:
a) Ciek wodny i spiętrzenia wody – wykonano 95 %
b) Roboty melioracyjne
c) Oczyszczenie z gruzowisk wraz z utylizacja gruzu
d) Oczyszczenie terenu ze śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją
e) Rekultywacja gleby
f) Rekultywacja terenu
g) Tarasowanie pagórków
h) Roboty w zakresie kształtowania terenu.
Uwaga 1: należy ponadto zmienić lokalizację rampy dla osób niepełnosprawnych, aby nie naruszać terenu
sąsiedniego (przy północnej granicy działek przy ogródkach działkowych). Należy ukształtować i umocnić
skarpę u podnóża ogrodzenia oraz wykonać nowe ogrodzenie na odcinku ok. 70 m z siatki na podmurówce.
Uwaga 2: należy poprawić sposób odwodnienia mostków z uwagi na złe ukształtowanie nawierzchni i
zalegającą wodę, ponadto za przyczółkiem mostków jest zapadlisko nawierzchni, które należy naprawić.
Uwaga 3: należy domiałować nawierzchnie z mieszanki mineralnej na całej długości ścieżek.
Uwaga 4: w miejscu punktu widokowego i zjeżdżalni na skarpie d

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here