IP BOX sposobem na Polski Ład

0
180
fot. materiały prasowe

Polski Ład wprowadza duże zmiany w rozliczaniu podatku dla przedsiębiorców. Niektórzy podatnicy mają jednak możliwość obniżenia swojego podatku do 5 proc. Zobaczmy, kto i w jaki sposób może skorzystać z takiego rozwiązania.

Polski Ład namiesza w podatkach

To już pewne – Polski Ład wejdzie w życie od 2022 roku. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to duże i niekorzystne zmiany. Zapytany o to doradca podatkowy wskazuje, że dotyczą one głównie kwestii rozliczenia podatku. Zgodnie z przegłosowanymi zmianami składka zdrowotna dla osób rozliczających swoją działalność na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) ma wynosić 9 proc. od dochodu. Nowe przepisy zakładają również zmiany w wysokości kwoty wolnej od podatku, która od stycznia 2022 roku ma wynosić 30 tys. zł. Dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego stawka składki zdrowotnej ma natomiast wynosić 4,9 proc. od dochodu, ale nie będą mogli skorzystać oni z kwoty wolnej od podatku, bowiem z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać tylko osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Jak widać, nowe zasady są dość trudne, z tego względu w najbliższym czasie z pewnością niejeden doradca podatkowy odczuje napływ nowych klientów.

IP BOX – co to jest?

Wprowadzone przez Polski Ład zmiany podatkowe stawiają osoby rozliczające się według podatku liniowego w niekorzystnej sytuacji. Problem nie dotyczy jednak tylko ich, ponieważ również pozostałe formy opodatkowania będą wiązały się z dodatkowymi obciążeniami. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się ulga IP BOX. Czym właściwie jest? To opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów lub usług tworzonych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Ulga IP BOX pozwala na zastosowanie obniżonej do 5 proc. stawki podatku dochodowego od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Celem ulgi IP BOX jest zachęcenie przedsiębiorców do wykorzystania potencjału biznesowego w zakresie praw własności intelektualnej i przekonanie ich do atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności o tego typu charakterze.

Kto może skorzystać?

Z ulgi IP BOX mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem osób, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu. Podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania dochodów w ramach ulgi IP BOX musi prowadzić działalność gospodarczą o profilu badawczo-rozwojowym. Co to jest? Termin wyjaśniający tego rodzaju działalność ustawodawca zawarł w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym artykułem, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań. Ulga może przysługiwać podmiotom w ramach działalności tylko badawczej, lub tylko rozwojowej, lub obu tych działalności jednocześnie. Oprócz tego, przedsiębiorcy ci muszą osiągać dochody z prawa własności intelektualnej (IP) i przekazywać autorskie prawa do nich swoim kontrahentom. Skrót ,,IP” pochodzi od ang. ,,Intelectual Property”.

Kwalifikowanymi IP, zgodnie z art. 30ca ust. 2 ustawy PIT, są:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

W praktyce, z ulgi IP BOX najczęściej korzystają programiści. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko oni mają do tego prawo. Ulgą powinni zainteresować się również graficy, administratorzy, testerzy czy analitycy biznesowi. Ważne, by spełniali oni powyższe warunki.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here