Ile może trwać umowa o pracę na okres próbny?

0
100
Getin Bank– jaki kod SWIFT, BIC, IBAN i adres banku do przelewu?
fot. materiały prasowe

W Kodeksie pracy został uregulowany szczególny rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na okres próby. W praktyce jest sprawdzeniem dla obu stron, czy podjęta praca jest zgodna z oczekiwaniami pracownika, czy wybrany kandydat wykonuje swoje obowiązki na danym stanowisku pracy, czy kwalifikacje wybranego kandydata są odpowiednie do rodzaju pracy. Ile może trwać taka umowa?

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny to najczęściej pierwsza umowa zawierana z nowym pracownikiem. Taką umowę z wybranym kandydatem na dane stanowisko zawiera się tylko raz, a więc umowa o pracę na okres próbny ma na celu poznania się dwóch stron. Zatrudniasz nowego pracownika? Sprawdź kwestionariusz osobowy dla pracownika – co to jest i kiedy należy go wypełnić?

Ile może trwać umowa o pracę na okres próbny?

W Kodeksie pracy został określony maksymalny czas trwania takiej umowy. Stanowi o tym art. 25 § 2, – umowa o pracę na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy. Ustawodawca jednocześnie nie wskazał najkrótszego okresu, na jaki może być zawarta taka umowa. W praktyce umowa o pracę na okres próbny zawierana jest na miesiąc lub 3 miesiące, jednak dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy np. na 1 tydzień. Jeżeli interesują Cię wzoru umów, sprawdź darmowe wzory umowy o pracę na Inewi.

Warto wspomnieć, że zawarcie umowy na okres próbny na okres dłuższy niż ustawowe 3 miesiące, oznacza automatyczne zawarcie umowy na czas określony. Pracodawca nie może więc stosować innych limitów niż określone w Kodeksie pracy w celu unikania bezterminowego zatrudniania pracownika.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny

Ustawodawca określił, że ten typ umowy jest zawierany tylko raz. Co do zasady, niedopuszczalne jest zawarcie z tym samym kandydatem kolejnej umowy na okres próbny. Wyjątkiem jest zatrudnienie kandydata na całkowicie inne stanowisko, na którym kandydat będzie wykonywał inne obowiązki. Natomiast jeżeli zatrudniamy ponownie tego samego kandydata, na to samo stanowisko, musi upłynąć co najmniej 3 lata od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, by zaproponować mu umowę na okres próbny. Tutaj dopuszcza się jednokrotne zastosowanie umowy na okres próbny.

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Tak jak każda umowa o pracę, umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana w drodze porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Dodatkowo umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta, jeżeli obie strony nie chcą kontynuować współpracy.

Długość okresu wypowiedzenia umowy na okres próbny został uregulowany w art. 34 Kodeksu pracy. Na podstawie tego artykułu, okres wypowiedzenia wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli umowa została zawarta na okres do 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli umowa została zawarta okres dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli umowa została zawarta na 3 miesiące.

3-dniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po złożeniu wypowiedzenia i obejmuje tylko dni pracujące. Oznacza to, że do 3-dniowego okresu wypowiedzenia nie wliczamy niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy, najczęściej soboty. Z kolei tygodniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a kończy się odpowiednio w sobotę, gdzie za tydzień przyjmujemy 7 dni kalendarzowych.

Jak widać, umowa o pracę na okres próbny to szczególny rodzaj umowy, a szczegóły jej trwania zostały ściśle określone w Kodeksie pracy.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here