Honorowe świadczenia dla lubuskich stulatków. Ilu je dostanie?

0
225
fot. ZielonaNews.pl

Lubuskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacają dodatkowe świadczenia honorowe dla 66 stulatków. – Aby je otrzymać wystarczy ukończyć 100 lat, nie wymaga ono prawa do emerytury albo innych świadczeń – informuje Agata Muchowska z lubuskiego ZUS. 

Oddział ZUS w Gorzowie Wlkp. wypłaca 25 świadczeń honorowych natomiast zielonogórska placówka 41. – W 2020 r. oba odziały wypłacały 65 takich świadczeń, a 2016 r. – 44. Oznacza to, że liczba osób powyżej setnego roku życia systematycznie rośnie – informuje A. Muchowska.

Wysokość wyjątkowego dodatkowego świadczenia jest różna. Od marca tego roku wynosi 4 944,79 brutto. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Sposób wyliczania świadczenia w ZUS i KRUS jest taki sam. Tą samą kwotą posługują się również organy emerytalne MSW i MON.

Świadczenie honorowe przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 100 lat – niezależnie od tego, czy otrzymują emeryturę bądź rentę. Jednak przyznawane jest z urzędu tym seniorom, którzy pobierają już rentę lub emeryturę.

– Osoby, które nie pobierały wcześniej świadczenia ponieważ nie pracowały (dotyczy to szczególnie kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi) powinny złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego dokument potwierdzający datę urodzenia. W imieniu uprawnionego 100-latka może to zrobić także członek rodziny – informuje ZUS.

W skali kraju, z roku na rok przybywa stulatków, którym ZUS takie dodatki wypłaca. W 2007 roku świadczenie honorowe otrzymało 1,4 tys. osób, rok później 1,5 tys. a w 2016 r. aż 2,3 tys. Obecnie jest to blisko 2,7 tys. świadczeń. Prognozowana liczba świadczeń wypacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencje wzrostową i w 2035 ma ich być już blisko 10 tys.

PODZIEL SIĘ

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here