Fizjoterapia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od dziś startuje rekrutacja!

0
814
rekrutacja Uniwersytet Zielonogórski
fot. ZielonaNews.pl

Dziś rusza rekrutacja na nowy kierunek na Uniwersytecie Zielonogórskim – Fizjoterepię. Na kandydatów czeka 30 miejsc. Rejestracja elektroniczna potrwa dziesięć dni.

Fizjoterapia na Uniwersytecie Zielonogórskim
Uniwersytet Zielonogórski otrzymał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku Fizjoterapia.  – Są to studia 5-letnie jednolite magisterskie o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, który upoważnia do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, po zdaniu którego uzyskuje się pełne prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – informuje Ewa Sapeńko, rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rekrutacja na Fizjoterapię w Zielonej Górze
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/trwa-rekrutacja-na-fizjoterapie/

Kalendarz rekrutacji na kierunek fizjoterapia:

9 września 2022 r. – rozpoczęcie rejestracji internetowej

19 września 2022 r. – ostatni dzień rejestracji internetowej i ostatni dzień na wnoszenie opłat rekrutacyjnych

19 września 2022 r. – ostatni dzień na wgrywanie do systemu rejestracji internetowej skanów dokumentów niezbędnych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wymaganych od osób, które ukończyły szkołę średnią za granicą oraz od cudzoziemców

20 września 2022 r. – rozmowy weryfikujące znajomość języka polskiego dla cudzoziemców, wnioskujących o przystąpienie do przeprowadzenia egzaminu w formie rozmowy ze znajomości języka polskiego

21 września 2022 r. – ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy rezerwowej

Lista rezerwowa nr 1

  • 21 września 2022 r. – ogłoszenie listy
  • 21–22 września 2022 r. – obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  • 21–28 września 2022 r. – dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami

Lista rezerwowa nr 2

  • 26 września 2022 r. – ogłoszenie listy
  • 26–27 września 2022 r. – obowiązek wgrania do systemu rejestracji internetowej skanów wszystkich wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
  • 26–30 września 2022 r. – dostarczanie oryginałów dokumentów wgranych do systemu rejestracji internetowej, pocztą tradycyjną na adres: Rekrutacja UZ Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w celu potwierdzenia ich zgodności ze skanami

do 29 września 2022 r. – ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia), w tym wpisanych warunkowo i nieprzyjętych na studia

Źródło: materiały prasowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here