Dokończenie prac w Dolinie Gęśnika droższe o kilka milionów niż zakładało miasto

2
1409
fot. ZielonaNews.pl

Otwarto oferty na dokończenie Doliny Gęśnika. O po raz kolejny oferty znacznie przekraczają budżet jaki na ten cel wygospodarowało.

Czytaj dalej za reklamą —>Co dalej z Doliną Gęśnika?

Pod koniec maja miasto unieważniło pierwszy przetarg na dokończenie Doliny Gęśnika (czytaj więcej: Miasto unieważnia przetarg). Wówczas ceny, które zaproponowali były wyższe o kilka milionów niż zakładało miasto. Teraz sytuacja się powtarza. Najniższa oferta opiewa na nieco 5,3 mln zł, a miasto na ten cel ma nieco ponad 2 mln zł. Przypomnijmy, że za 76 procent prac wykonanych dotychczas w Dolinie Gęśnika miasto zapłaciło 6,2 mln zł.

Czytaj dalej za reklamą —>Prace utknęły…

Prace w Dolinie Gęśnika utknęły w ubiegłym roku, bo wykonawca nie wywiązywał się ze zobowiązań. Miasto wypowiedziało umowę. I postanowiło znaleźć nowego wykonawcę. (Czytaj więcej: Miasto wypowiada umowę dotyczącą rewitalizacji Doliny Gęśnika).  Za niewywiązanie się z umowy ma zapłacić miastu karę w wysokości 20 procent wartości umowy brutto (realizacja całego zadani miała kosztować 8,2 mln zł). Pierwszy przetarg na dokończenie inwestycji ogłoszono w marcu, ale miasto go unieważniło. – Dziś otwarto oferty na dokończenie robót na Gęśniku. Tym razem na bank uda się wyłonić wykonawcę. Kolejna inwestycja z “problemami” znajdzie swój szczęśliwy koniec. No i fajnie – poinformował na swoim fanpage prezydent miasta Janusz Kubicki.

Czytaj dalej za reklamą —>Dalsze prace w Dolinie Gęśnika. Co będzie realizowane?

Przedmiotem inwestycji jest dokończenie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”.
W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka-Gęśnik na cele parku miejskiego należy wykonać następujące elementy:
1) Dokończenie kładek nad ciekiem wodnym,
2) Dokończenie zbiornika spiętrzającego wraz z zastawką,
3) Dokończenie ścieżek o nawierzchni drewnianej,
4) Dokończenie ścieżek z nawierzchni mineralnej,
5) Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
6) Dokończenie ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów terenowych,
7) Kompletne wykonanie miejsca do plażowania oraz miejsca pod hamaki,
8) Kompletne wykonanie zjeżdżalni na skarpie,
9) Kompletne wykonanie podestów drewnianych z siatkami nad ciekiem wodnym,
10) Kompletne wykonanie miejsca na ognisko
11) Dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: hamaków, stołów z ławami, wiat
drewnianych, ławek z oparciem i bez oparć, koszy na śmieci, kontenerów na piasek, stojaków
na rowery, tablic informacyjne
12) Dokończenie robót w istniejącym placu zabaw dla psów
13) Kompletne prace ogrodnicze, nasadzenia roślin, wykonanie łąk kwietnych i trawników
14) Wykonanie badań gleby
15) Dokończenie oświetlenia terenu-zgodnie z projektem,
16) Wykonanie robót ziemnych, porządkowych, kształtowania terenu w tym:
a) Ciek wodny i spiętrzenia wody –wykonano 95%
b) Roboty melioracyjne
c) Oczyszczenie z gruzowisk wraz z utylizacja gruzu
d) Oczyszczenie terenu ze śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją
e) Rekultywacja gleby
f) Rekultywacja terenu
g) Tarasowanie pagórków
h) Roboty w zakresie kształtowania terenu
Uwaga 1: należy ponadto przeprojektować rampę dla osób niepełnosprawnych, aby nie
naruszać terenu sąsiedniego (przy północnej granicy działek przy ogródkach działkowych).
Należy ukształtować i umocnić skarpę u podnóża ogrodzenia oraz wykonać nowe ogrodzenie
na odcinku ok.70m z siatki na podmurówce.
Uwaga 2: należy poprawić sposób odwodnienia mostków z uwagi na złe ukształtowanie
nawierzchni i zalegającą wodę, ponadto za przyczółkiem mostków jest zapadlisko nawierzchni,
które należy naprawić.
Uwaga 3: należy domiałować nawierzchnie z mieszanki mineralnej na całej długości ścieżek.
Uwaga 4: w miejscu punktu widokowego i zjeżdżalni na skarpie dokonano odkrywek i wydobyto
odpady oraz gruz budowlany, które należy oczyścić, wywieź i zutylizować.

PODZIEL SIĘ

2 KOMENTARZE

  1. To teraz drużyna księciunia sama weźmie się za łopaty, i to co powyżej 2 mln zł. przerobi po fajrancie.

  2. Aż żal patrzeć – fajne ale ZANIEDBANE miejsce, trawa nie przystrzyżona, sporo atrakcji uszkodzonych i nieczynnych – wygladą jakby ktoś zbudował, przeciął wstęgę i zostawił. Rozumiem, że sporo szkód robią wandale, ale podobno jest monitoring więc nie bardzo rozumiem, czy ktoś nie może, nie potrafi czy nie chce być dobrym gospodarzem tego skrawka.

Skomentuj

Please enter your comment!
Please enter your name here